تروپونین I

تروپونین I این تست به صورت اورژانس و در حداقل فاصله زمانی (حدود 1 ساعت) در آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل انجام میگیرد.
9/2/1392

تست تنفسي براي تشخيص هليكوباكتر پيلوري

تست تنفسي براي تشخيص هليكوباكتر پيلوري این تست به صورت اورژانس و در حداقل فاصله زمانی (حدود 1 ساعت) در آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل انجام میگیرد.
8/2/1392

دریافت نشان طلایی Prevecal Gold

دریافت نشان طلایی Prevecal Gold دریافت نشان طلایی (Prevecal Gold) از کشور اسپانیا به جهت مشارکت آزمایشگاه رازی بابل در برنامه ارزیابی کنترل کیفی آزمایشات برای 5 سال متوالی (2012-2008)
14/12/1391

راه اندازی تست کالپروتکتین

راه اندازی تست کالپروتکتین این تست به صورت همه روزه در آزمایشگاه رازی بابل انجام میگیرد.
4/11/1391

راه اندازی تست Allergy Screen

راه اندازی تست Allergy Screen Allergy ScreenThe test is an immunoblot assay for the quantitative determination of circulating allergen-specific IgE in human serumبا توانایی تشخیص 30 ماده آلرژن Panel 30 Mix LY كنه خانگي Dermatophagoides Pteronyssinus سگ Dog كنه خانگي Dermatophagoides farinae شتر Camel اوكاليپتوس Eucalyptus لاتکس Latex سوسک حمام Cockroach شیر Milk مخلوط چمن Grass Mix سفیده تخم مرغ Egg white درخت سرو Cypress ...
4/11/1391
رفتن به بالای صفحه