بیمه های تکمیلی

1- بیمه ایران2-بيمه تکميلي SOS کمک رسان ایران3-بيمه تکميلي البرز4- بيمه تکميلي آرمان5- بيمه تکميلي آسيا6-بيمه تکميلي تجارت نو7-بيمه تکميلي البرز8-بيمه تکميلي دانا9-بيمه تکميلي بانک رفاه10- بيمه تکميلي دي 11- بيمه تکميلي رازي12- بيمه تکميلي سامان 13- بيمه تکميلي سردفترداران14-بيمه تکميلي سينا15-بيمه تکميلي شهرداري آمل16-بيمه تکميلي کوثر17-بيمه تکميلي ما 18-بيمه تکميلي ملت 14-بيمه تکميلي ميهن19- ...
1400/07/20

بیمه های اصلی

1- تامین اجتماعی (عادی - خاص - مامایی)2- بیمه سلامت (کارکنان دولت - ایرانیان - روستائیان - سایر اقشار - کمیته امداد)3- نیروهای مسلح (جانبازان- عادی) 4- بانک ها : (ملی - ملت - صادرات - سپه - رفاه - کشاورزی - توسعه صادرات ایران - تجارت و بانک مرکزی)5- صدا و سیما 6- شرکت نفت 7- بيمه کانون سردفتران 8- ایران کارکنان لازم بذکر است بیمه شدگان ، بیمه های غیرطرف قرارداد می توانند با ارائه قبض آزمایشگاه ...
1400/07/20

بیمه های غیر طرف قرارداد

بیمه شدگان ، بیمه های غیرطرف قرارداد می توانند با ارائه قبض آزمایشگاه به مؤسسه ی مربوطه مبلغ مورد نظر را دریافت نمایند.
1400/07/20
رفتن به بالای صفحه