معرفی بخش پذیرش

معرفی بخش پذیرش راهنمای پذیرش :واحد پذیرش آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رازی بابل در طبقه همکف ساختمان واقع شده که دارای سالن انتظار وسیعی برای رفاه حال بیماران است.پذیرش فقط به صورت حضوری انجام میگیرد، به این صورت که بیمار نسخه درخواست آزمایش توسط پزشک (و یا درخواست شفاهی که خود بیمار دارد)را به آزمایشگاه می رساند و در راستای آن پذیرش صورت میگیرد.مراجعین روزانه جهت پذیرش نسخه آزمایش خود در واحد پذیرش می بایس ...
1397/05/26

معرفی بخش جوابدهی

معرفی بخش جوابدهی واحد جوابدهی آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رازی بابل واقع در طبقه همکف پذیرای مراجعین محترم می باشد.جهت دریافت نتیجه آزمایش به نکات ذیل توجه فرمایید:دریافت جواب در تاریخ درج شده بر روی قبض، از ساعت 3 الی 7 عصر با داشتن قبض امکان پذیر میباشد.درصورتی که نتیجه آزمایش زودتر حاضر شود، برای بیماران پیامک ارسال شده و نیز در مواقعی که آزمایشات نیاز به تکرار داشته باشد، جواب آزمایش به تاخیر میافتد که ا ...
1397/05/26

معرفی بخش سیتولوژی

معرفی بخش سیتولوژی سیتولوژی: از جمله زیر شاخه های پاتولوژی تشریحی آناتومیکال, سیتوپاتولوژی می باشد که تحت عنوان سیتولوژی به مطالعه و تشخیص بیماری ها در حد سلول می پردازد و اغلب در جهت تشخیص سرطان ها بکار می رود و برای تشخیص بیماری های عفونی و التهابی نیز کمک کننده است از جمله ضایعات تیروئید و بیماری های درگیر کننده مایعات استریل بدن (پرده جنب ، پرده صفاق یا شکمی ، مایع مغزی نخاعی)و ضایعات سایر ارگان ها . آزمايش ...
1397/02/11

معرفی بخش پاتولوژی

معرفی بخش پاتولوژی پاتولوژی در اصل به معنای آسیب شناسی است و به مطالعه و شناسایی اختلالات عملی و تغییرات ساختاری بافت ها می پردازد. به طور کلی آسیب شناسی عبارت است از مطالعه بیماری ها و به عنوان شاخه ای از علم پزشکی به بررسی علل پیدایش بیماری ها و عوارض ناشی از آنها می پردازد. بدیهی است در هنگام بروز یک بیماری، تغییراتی در بافت های مختلف بدن ایجاد می شود که در واقع مطالعه همین تغییرات ، مبنا و اساس پاتولوژی را ت ...
1397/02/11

معرفی بخش متابولیک

معرفی بخش متابولیک مقدمه: غربالگری نوزادان (New born screening) یک برنامه بهداشت عمومی جهت غربالگری نوزادان بین 3 تا 5 روز بعد از تولد می باشد و لیستی از بیماری های قابل درمان از نظر بالینی که در بدو تولد قابل شناسایی نیستند را در برمی گیرد. با توجه به اهمیت شناسایی زودهنگام در درمان بیماری های متابولیک، آزمایشگاه رازی بابل پیشگام در انجام غربالگری نوزادان در سطح کشور می باشد و با فراهم کردن پیشرفته ترین دستگاه ...
1397/01/28
رفتن به بالای صفحه