واحد جوابدهی آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رازی بابل واقع در طبقه همکف پذیرای مراجعین محترم می باشد.
جهت دریافت نتیجه آزمایش به نکات ذیل توجه فرمایید:
دریافت جواب در تاریخ درج شده بر روی قبض، از ساعت 3 الی 7 عصر با داشتن قبض امکان پذیر میباشد.
درصورتی که نتیجه آزمایش زودتر حاضر شود، برای بیماران پیامک ارسال شده و نیز در مواقعی که آزمایشات نیاز به تکرار داشته باشد، جواب آزمایش به تاخیر میافتد که از طریق تماس تلفنی یا پیامک به آنها اطلاع رسانی خواهد شد.
جوابدهی به صورت تلفنی میسر نمیباشد و جوابدهی غیر حضوری به دو صورت آنلاین از طریق سایت آزمایشگاه با هماهنگی بخش پذیرش در زمان پذیرش و نیز به صورت پست با هماهنگی قبلی با بخش صندوق امکان پذیر می باشد(بعد از پذیرش امکان درخواست جوابدهی آنلاین و پستی وجود ندارد لذا مراجعه کنندگان حتما درحین پذیرش درخواست خود را اعلام نمایند). بدیهی است بیمارانی که مشکل نقص مدارک ویا بدهی مالی دارند، مشمول این دو خدمت نمی باشند.
بیمارانی که متقاضی جواب نیمه کاره (ناقص) میباشند، با هماهنگی قبلی و نیز تماس تلفنی با متصدی جوابدهی آزمایشگاه میتوانند هر مقدار از جواب که آماده شد را دریافت نمایند.
برای آن دسته از بیمارانی که 3 الی 4 روز بعد از تاریخ پذیرش، نمونه ادرار و مدفوع را تحویل نداده اند، پیامک یاداوری فرستاده میشود.
جواب تست هایی که به صورت روزانه در آزمایشگاه انجام میشود را می توان تا آخر وقت همان روز دریافت کرد( البته در شرایطی که تست نیاز به تکرار نداشته باشد و در صورتیکه در زمان پذیرش با مسئول مربوطه هماهنگ شده باشد).

بیمارانی که دارای آزمایشات ذیل هستند امکان جوابدهی آنلاین برای آنها مقدور نمیباشد :
-    ژنتیک
-    پاتولوژی
-    الکتروفورز
-    اسیدهای امینه به روش HPLC
-    UBT
-    PCR
-    متابولیک
-    سلامت جنین
-    پنل ها
-    تست آلرژی

بروزرسانی: 15:5:54 1397/05/30
رفتن به بالای صفحه