مراجعين محترم لطفا توجه فرماييد در صورت دريافت پيامک آماده بودن جواب و يا گذشتن از تاريخ جواب که در قبض شما درج شده است، قادر به دريافت جواب خود به صورت آنلاين مي باشيد، شماره قبض و رمز اینترنتی همانند تصویر ذیل روی رسید دریافتی از آزمایشگاه درج شده است:برای جواب‌دهی آنلاین آزمایش‌ها به آدرس های زیر مراجعه نمایید: 
مراجعین محترم: شما می توانید از طریق شماره قبض و رمز اینترنتی درج شده بر روی قبض آزمایش خود جواب آزمایش را به صورت آنلاین دریافت نمایید.

پزشک محترم: شما می‌توانید از طریق شماره نظام پزشکی و رمز اینترنتی خود جواب آزمایش‌های بیمارانتان را به صورت آنلاین دریافت نمایید.

همکار محترم: شما می‌توانید از طریق رمز اینترنتی خود جواب آزمایش‌های بیماران‌تان را به صورت آنلاین دریافت نمایید.

بروزرسانی: 8:20:33 1396/12/20
رفتن به بالای صفحه