نام اختصاری: APOB

سایر نام ها: آپولیپوپروتئین B

بخش مورد انجام: بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم ، پلاسما هپارینه یا  ETDA دار

حجم نمونه مورد نیاز: ml 1

شرایط نمونه گیری:

1-    14 12 ساعت ناشتایی لازم است. مصرف آب مجاز است.

2-    بیماران 24 ساعت قبل از نمونه گیری از مصرف الکل اجتناب نمایید. همچنین به وی گوشزد کنید که مجاز به کشیدن سیگار نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

1-    ترجیحا نمونه ، پلاسما EDTA دار باشد و از لوله های پلاستیکی برای جمع آوری استفاده گردد.

2-    مصرف هرگونه داروی مؤثر بر نتایج آزمایش را بر روی برگه آزمایش ثبت نمایید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

نمونه های با همولیز و زردی (ایکتر) شدید مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری:

نمونه در c4 به مدت 8 روز و در c20 -  تا دو ماه پایدار است.

 

 

 

کاربردهای بالینی:

این آزمایش به منظور ارزیابی احتمال خطر بروز بیماری های قلبی آتروژنیک  و بیماری های عروقی محیطی استفاده می شود. سطح این ترکیبات در مقایسه با مارکرهای HDL،LDL ، VLDL  شاخص بهتری برای خطر بیماری های آتروژنیک می باشد.

روش متداول : ایمنوتوربیدومتری

مقادیر طبیعی:

یزرگسالان و  کهنسالان :

مردان : mg/dl 125- 50

زنان : mg/dl 120-45

نوزادان : 31 mg/dl   11

6 ماه الی 3 سال mg/dl 75 23

3 الی 17 سال :

پسر : mg/dl 139 47

دختر : mg/dl 132 41

نسبت APO  A1/B

مرد : 2.24 0.85

زن : 3.23 0.76

تفسیر:

آپو B فرم اصلی پروتئین یافت شده در لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) می باشد. آپو B یکی از پروتئین های اصلی حامل کلسترول در خون است و به عنوان یگانه رابط برای ورود کلسترول به سلول ها به وسیله مسیر گیرنده LDL می باشد. آپو B یک لیپوپروتئین آتروژنیک است. ارتباط مستقیم بین مقادیر LDL و آپو B از یک سو و شیوع بیماری های عروق کرونر قلبی از سوی دیگر باعث شده این آزمایش وسیله ای برای ارزیابی خطر بیماری های انسداد عروق کرونر  باشد.

آبتا لیپوپروتئینمی و هیپوبتالیپو پروتئینمی شدید می تواند منجر به سوء جذب لیپیدهای غذا و پلی نروپاتی می گردد. در افراد مبتلا به هیپربتالیپوپروتئینمی شیوع حدود 30 درصدی بیماری احتقانی قلبی (CHD) زودرس قابل پیش بینی است.

 آپو B با افزایش LDL کلسترول در خون افزایش می یابد.

عوامل مداخله گر:

1-    هموگلوبین، بیلی روبین، تری گلیسیرید و لیپید تزریقی در مقادیر بالا منجر به تداخل در نتایج آزمایش می شود.

2-    رژیم های غذایی سرشار از چربی های اشباع و کلسترول می تواند موجب افزایش سطح آپو B گردد.

داروهای افزایش دهنده : آندروژن ها، بلوکه کننده های بتا، دیورتیک ها، اتانول و پروژسترون ها.

داروهای کاهش دهنده : کلسترآمین، استروژن ( در زنان پس از یائسگی)، لوواستاتین، سیم واستاتین، نئومایسین، نیاسین و تیروکسین.

توضیحات:

ناشتایی کمتر از 12 ساعت یا مصرف الکل در طی 24 ساعت قبل از نمونه گیری ممکن است نتایج آزمون را نامعتبر سازد.

منابع:

1. Bhatnagar D, Durrington PN: Measurement and clinical significance of apolipoprotein A-1 and B. In Handbook of Lipoprotein Testing. Edited by N Rifai, GR Warnick, MH Dominiczalc. Washington, DC, AACC Press, 1997, pp 177-198

2. Stein EA, Myers GL: Lipids, lipoproteins, and apolipoproteins. In Tietz Textbook of Clinical Chemistry, second edition. Edited by CA Burns, ER Ashwood, Philadelphia, PA, WB Saunders Company, 1994, pp 1002-1093

3. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر سالمي
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه