نام اختصاری: CSA

سایر نام ها: سیکلوسپورین، Gengrafe, Neoral, Sandinmune

بخش مورد انجام: بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: خون کامل EDTA  دار، پلاسما ( توصیه نمی شود)

حجم نمونه مورد نیاز: 3 ml

شرایط نمونه گیری:

1.       نیاز به ناشتایی نمی باشد،

2.       به دلیل اینکه این دارو در درون گلبول های قرمز (RBC) متمرکز می باشد و RBC به تغییر درجه حرارت در شرایط آزمایشگاهی (invitro) حساس است، اندازه گیری غلظت پلاسمای دارو بستگی به درجه حرارت محیط آزمایشگاه دارد.

ملاحظات نمونه گیری:

1.       در صورت مصرف دارو قبل از انجام آزمایش تاریخ و زمان مصرف آن را یادداشت نمایید.

2.        نمونه باید در ویال های مخصوص ETDA دار ریخته شود.

3.       از سانتریفیوز نمونه خون پرهیز گردد.

4.       در صورت عدم انجام فوری آزمایش آن را در یخچال یا فریزر نگهداری کنید.

موارد عدم پذیرش نمونه: نمونه لخته شده مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری: در دمای c4 و c20-  به مدت 2 هفته پایدار است.

کاربردهای بالینی:

1-    بررسی سطح خونی دارو جهت سرکوب سیستم ایمنی در افراد گیرنده پیوند

2-    تنظیم دوز دارو برای بهینه سازی سرکوب سیستم ایمنی و  به حداقل رساندن سمّیت دارو

3-    ارزیابی انطباق دوز دارو با شرایط بیمار

 

روش مرجع: HPLC

روش ارجح: HPLC

روشهای متداول: HPLC, RIA, EIA ,FPIA

مقادیر طبیعی:

 پیوند کلیه:

 12 ساعت پس از تجویز: ng/ml 400- 100  ،   24 ساعت پس از تجویز : ng/ml 200- 100

 پیوند قلب:

12 ساعت پس از تجویز: ng/ml 300- 100  ،   24 ساعت پس از تجویز:  ng/ml 200- 100

پیوند استخوان:

12 ساعت پس از تجویز: ng/ml 250- 100  

محدوده دوز سمی: 400 ng/ml   <

تفسیر:

مقایر حاصل از نمونه ای که بلافاصله قبل از تجویز دوز صبحگاهی (AM) گرفته شود، به عنوان محدوده درمانی مورد قبول است. اکثر افراد جامعه پاسخ مطلوبی به دوز سیکلوسپورین در محدوده ng/ml 400- 100  می دهند. این آزمون ممکن است همچنین در آنالیز سطح سیکلوسپورین 2 ساعت بعد از تجویز دوز مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه محدوده درمانی شامل حال نمونه دو ساعته نمی گردد.

 

عوامل مداخله گر:

اندازه گیری خون گرفته شده در زمان های دیگر منجر به بالا رفتن نتایج می گردد. تداخل دارویی با آندروژنها، سایمتیدین، دانازول، دیلتیازم، اریترومایسین، استروژن، کتوکونازول گزارش شده است.

توضیحات:

·        توصیه می شود محدوده درمانی به کار برده شده، مقدار دارویی است که قبل از تجویز دوز بعدی آنالیز شده باشد.

·         آزمایش سیکلوسپورین جهت پایش دوز درمانی دارو (TDM) توصیه می شود. میزان دوز هدف با توجه به پروتکل بالینی، نوع پیوند (آلوگرافت)، خطر رد پیوند، همزمانی داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و سمّیت دارو بسیار متفاوت است.

·        دو ماه پس از پیوند عموماً دوز هدف بین ng/ml 75- 30 کاهش می یابد.

منابع:

1. Moyer TP, Post GR, Sterioff S, et al: Cyclosporine nephrotoxicity is minimized by  adjusting dosage on the basis of drug concentration in blood. Mayo Clin Proc 1988 March;63(3):241-247

2. Kahan BD, Keown P, Levy GA, et al: Therapeutic drug monitoring of immunosuppressant drugs in clinical practice. Clin Ther 2002 March; 24(3):330-350

 

3. Dunn CJ, Wagstaff AJ, Perry CM, et al: Cyclosporin: an updated review of the pharmacokinetic properties, clinical efficacy, and tolerability of a microemulsion-based formulation (Neoral) 1 in organ transplantation. Drugs 2001;61(13):1957-2016

4. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه