نام اختصاری: MSAs

سایر نام ها: پروفایل میوزیت، پانل آنتی بادی اختصاصی میوزیت

, Mi-2β  jo-1, SRP   , Ku,  PM-SCL100 ,PM-SCL75, PL7, PL12 , EJ , OJ, RO52 :  Myositis  profiles

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم یا پلاسما (سیتراته ،هپارینه ،(EDTA

حجم نمونه مورد نیاز:  1 ml

شرایط نمونه گیری:  نیاز به ناشتایی ندارد.

ملاحظات نمونه گیری:

1.        از بیمار نمونه خون وریدی گرفته و آن را در لوله های با درب قرمز جمع آوری نمایید.

2.        محل نمونه گیری از لحاظ خونریزی بررسی شود.

3.        در صورت نمونه گیری در خارج از آزمایشگاه، نمونه باید در شرایط خنک و سرد و طی کوتاه ترین زمان ممکن به آزمایشگاه ارسال شود.

4.        آزمایشگاه می بایست فرم درخواست تست نرولوژیک را تکمیل نماید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

1.       نمونه گیری نادرست 

2.        آلودگی نمونه به مواد رادیواکتیو،

3.         قرار دادن نمونه در درجه حرارت بالا و ذوب و فریز مکرر نمونه،

4.        نمونه لیپمیک ، ایکتریک  و یا  همولیزه

شرایط نگهداری:

1.        سرم یا پلاسما باید طی چند ساعت اولیه پس از خون گیری جدا سازی شده و تا زمان انجام  آزمایش، در دمای oC 20- نگهداری شود. 

5.         جهت حمل و نقل نمونه لازم است نمونه در شرایط سرد حمل شود.

6.        در صورت نبود شرایط برای انتقال نمونه در 24 ساعت اولیه، نمونه را در oC 20-  فریز نمایید.

7.        پایداری نمونه در دمای یخچال، دو هفته و در فریزر oC 20- ، یک سال می باشد.

کاربردهای بالینی:

اتوایمیون میوزیت ((Autoantibodies in the Idiopathic Inflammatory Myopathies  بیماری اتوایمیون سیستمیک مزمن است  که با التهاب عضلات اسکلتی و ضعف عضلات می تواند همراه باشد. و بر اساس ویژگی های بالینی و پاتولوژیک شامل تایپ های مختلف می باشد ازجمله:

- پلی میوزیت(PM)

- درماتومیوزیت(DM)

-infantile myositis  (درماتومیوزیت همراه با واسکولیت)

-paraneoplastic polymysitis   

 juvenile dermatomyositis-

inclusion body myositis-

 malignancy-associated myositis-

other collagen disease-associated types of myositis-

- میوزیت های همراه با سایر بیماری های اتوایمیون مانند :آرتریت روماتوئید ،SLE ,MCTD ، فرم نادر گرانولوماتوزیس

 طی مطالعات گذشته نشان داده شده که در بیشتر از 50% بیماران مبتلا بهIdiopathic Inflammatory Myopathies  ،تیتر بالایی از اتو آنتی بادی ها دیده شده است. اما طی مطالاعات اخیر مشخص شده است که فراوانی این اتو آنتی بادی ها می تواند در این بیماری ها تا 80 %افزایش یابد. برخی از این آنتی بادی ها ،آنتی بادی های همراه با میوزیت ها می باشند(MAAs) ، اما برخی دیگر آنتی بادی های اختصاصی میوزیت ها می باشند (MSAs).

سه آنتی ژن اصلی که درمیوزیت درگیر هستند (MSAs):, SRP  , Mi-2β  jo-1  می باشند ،گرچه آنتی ژن های دیگر از جمله :      KU  PM-SCL100 ,PM-SCL75,PL7 ,PL12 ,EJ ,OJ ,RO52هم می توانند در میوزیت ها ، بیماری های اتوایمیون و overlap syndrome  درگیر باشند.

اطلاعات تکمیلی:

میوزیت یک بیماری التهابی عضلات اسکلتی است که می تواند ارثی باشد ویا به دنبال یک عفونت(باکتریال،ویرال،انگلی و قارچی) ،توکسین و یا اختلالات سیستم ایمنی ایجاد شود.

روش مرجع:-

روش ارجح:  ایمونو بلاتینگ ( Immunoblotting)

سایر روشها:  الایزا ، ایمونوفلوئورسانس

مقادیر مرجع: منفی

تفسیر: درحالت طبیعی بر علیه این آنتی ژن ها در بدن آنتی بادی وجود ندارد. نتایج به صورت منفی و مثبت گزارش می شود.

میوزیت پروفایل (Myositis Profile) تست تشخیصی برای تایپ های مختلف میوزیت می باشد که بر پایه تکنیک ایمونوبلات می باشدکه یک تکنیک  بسیار اختصاصی در تشخیص بیماری ها می باشد. میوزیت پروفایل شامل 11 آنتی ژن می باشد:  Mi-2β ، jo-1، SRP  ، KU، PM-SCL100 ، PM-SCL75،PL7 ،PL12 ،EJ ،OJ ، RO52 که می تواند در بیماری های اتوایمیون و میوزیت ها درگیر باشند . به طور مثال برخی آنتی ژن ها مثل Mi-2β، می تواند در تشخیص درماتومیوزیت(پلی میوزیت و...) و آنتی ژن KU در تشخیص لوپوس ، overlap syndrome  و پلی میوزیت اسکلرودرما (و...). و آنتی ژن PM-SCL100 , PM-SCL75 در تشخیص overlap syndrome و... کمک کننده باشند.

عوامل مداخله گر :

·         نمونه همولیزه، هیپر لیپمیک و ایکتریک در نتایج آزمایش تداخل می نمایند.

توضیحات:

§         آنتی بادی های Anti-Jo1 در زیر مجموعه ای از بیماران میوزیت است که با بیماری ریه بینابینی، پلی آرتریت سیستمیک و  پدیده رینود همراه است.

§         Anti-Jo1 به نظر می رسد یک مارکر برای بیماری ریه بینابینی در پلی میوزیت باشد.

منابع :

1. Myositis-specific and myositis-associated autoantibody profiles and their clinical associations in a large series of patients with polymyositis and dermatomyositis

Marcela Gran Pina CruellasVilma dos Santos Trindade VianaMaurício Levy-NetoFernando Henrique Carlos de Souza, and Samuel Katsuyuki Shinjo

2. Juvenile dermatomyositis and other idiopathic inflammatory myopathies of childhood.

Feldman BM, Rider LG, Reed AM, Pachman LM Lancet. 2008 Jun 28; 371(9631):2201-12.

 

3. Myositis-specific autoantibodies: their clinical and pathogenic significance in disease expression.

Gunawardena H, Betteridge ZE, McHugh NJ Rheumatology (Oxford). 2009 Jun; 48(6):607-12.

 

4. Myositis-specific autoantibodies: their clinical and pathogenic significance in disease expression. Gunawardena H, Betteridge ZE, McHugh NJRheumatology (Oxford). 2009 Jun; 48(6):607-12.

5. Myoclinic, MyoMarker Panel 2, Mayomedicallaboratories, Available at: http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/91545

6. ARUPlab, Myositis-Specific Antibody Panel, ARUPlaboratories, Available at: http://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/2010862


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه