نام اختصاری:    PNS

سایر نام ها: ارزیابی اُتوآنتیبادی پارانئوبلاستیک، نورون پروفایل، آنتی بادی آمفیفیزین

Neuronal  profiles , Amphiphysin Antibody, CV2 ,PNMA2(MA2/Ta) , Ri , Yo ,Hu, Recoverin, SOX1,Titin Zic4,GAD65,Tr(DNER),  Paraneoplastic  Neurologic  Syndromes

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم یا پلاسما (سیتراته ،هپارینه ،(EDTA

حجم نمونه مورد نیاز: 2 ml

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی ندارد.

ملاحظات نمونه گیری:

1.        از بیمار نمونه خون وریدی گرفته و آن را در لوله های با درب قرمز جمع آوری نمایید.

2.        محل نمونه گیری از لحاظ خونریزی بررسی شود.

3.        در صورت نمونه گیری در خارج از آزمایشگاه، نمونه باید در شرایط خنک و سرد و طی کوتاه ترین زمان ممکن به آزمایشگاه ارسال شود.

4.        آزمایشگاه می بایست فرم درخواست تست نرولوژیک را تکمیل نماید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

1.        نمونه گیری نادرست  

2.         آلودگی نمونه به مواد رادیواکتیو،

3.         قرار دادن نمونه در درجه حرارت بالا و ذوب و فریز مکرر نمونه،

4.        نمونه لیپمیک ، ایکتریک  و یا  همولیزه

شرایط نگهداری:

1.        سرم یا پلاسما باید طی چند ساعت اولیه پس از خون گیری جدا سازی شده و تا زمان انجام  آزمایش، در دمای oC 20 - نگهداری شود. 

5.         جهت حمل و نقل نمونه لازم است نمونه در شرایط سرد حمل شود.

6.        در صورت نبود شرایط برای انتقال نمونه در 24 ساعت اولیه، نمونه را در oC 20-  فریز نمایید.

7.        پایداری نمونه در دمای یخچال، دو هفته و در فریزر oC 20- ، یک سال می باشد.

کاربردهای بالینی:

1.        ارزیابی سرولوژیک  بیماران با اختلال نرولوژیک تحت حاد با اتیولوژی نا مشخص، بویژه در کسانی که با عوامل خطر شناخته شده برای سرطان مواجه هستند.

2.        بررسی علائم نرولوژیک که در زمان درمان سرطان یا پس از آن ظاهر می شود و با متاستاز قابل توجیه نیستند.

 

3.        تمایز نروپاتی های اُتوایمیون از اثرات نروتوکسیک شیمی درمانی

 

4.        پایش پاسخ ایمنی بیماران مثبت شده در دوره درمان سرطان

 

5.        تشخیص شواهد اولیه عود سرطان در بیمارانی که سابقاً مثبت شده اند.

اطلاعات تکمیلی: اختلالات نرولوژیکی پارانئوپلاستیک شامل؛

 PCD , POMA , LEMS , PLE , SPS, NMO, Limbic Encephalitis  می باشند که پانل PNS و  یا  نورون  پروفایل می تواند در آنها مثبت شود. این اختلالات نورولوژیک می تواند با تومور های مختلف نظیر تومورهای ریه ،معده ، پستان مرتبط باشند.

روش مرجع:-

روش ارجح: Qualitative  Immunoblotting  

سایر روشها: الایزا ، ایمونوفلئورسانس

مقادیر طبیعی: نتایج به صورت مثبت و منفی گزارش می شود. درحالت طبیعی بر علیه این آنتی ژن ها در بدن آنتی بادی وجود ندارد.

مقادیر مرجع : منفی

تفسیر: نورون  پروفایل  تست تشخیصی برای انواع  مختلف اختلالات نورولوژیک  می باشد که بر پایه تکنیک ایمونوبلات می باشد که یک تکنیک  بسیار اختصاصی در تشخیص بیماری های نرولوژیک می باشد. نورون  پروفایل  شامل  12آنتی ژن می باشد:

 Amphiphysin,CV2 ,PNMA2(MA2/Ta) , Ri , Yo ,Hu, Recoverin, SOX1,Titin ,Zic4,GAD65,Tr(DNER)

گروهی از آنتی بادی های اختصاصی بر علیه آنتی ژن های (پروتئین های انکونرون) نواحی سیستم عصبی می توانند  با سندرم پارانئوپلاستیک (PNS) مرتبط باشند. سندرم پارانئوپلاستیک به عنوان یک  سندرم نرولوژیکال توصیف می شود که می تواند با تومورهای بد خیم مرتبط باشد.  سندرم پارانئوپلاستیک تقریبا در 15% بیماری های بد خیمی بخصوص به دنبال تومورهای ریه ،معده ، پستان و...اتفاق می افتد. این سندروم اساسا یک سندرم اتو ایمیون می باشد و زمانی که بدن سعی در حذف سلول های توموری می کند یک واکنش ایمنی در بدن ایجاد می شود که می تواند به سلول های سالم هم آسیب برساند.  سندرم پارانئوپلاستیک می تواند مکررا با کارسینوم تخمدان، small-cell lung carcinoma  ، سرطان پستان ، لنفوم هوچکین ،کارسینوم پروستات ، نوروبلاستوما، کارسینوم پانکراس، کارسینوم مثانه   و .... همراه باشد. هر کدام از آنتی بادی های مثبت شده دراختلالات نرولوژیکی  پارانئوپلاستیک می تواند به همراه کانسر های مختلف باشد به طور مثال Anti -Hu میتواند در نوروبلاستوما و small-cell lung carcinoma وAnti- Ri    می تواند با  کارسینوم پستان و small-cell lung carcinoma وAnti-Yo  می تواند با کارسینوم رحم، تخمدان و پستان و  Anti-Tr  می تواند با لنفوم هوچکین و Anti-Recoverin، Anti-CV2 ،Anti- GAD65   می تواند با small-cell lung carcinoma  و Anti-Titin می تواند با  تیموما همراه باشد.

محدودیت ها و عوامل مداخله گر :

·         سنجش این آزمون در  بیمارانی که به تازگی جهت درمان یا تشخیص رادیوایزوتوپ دریافت نموده اند مختل می گردد.

·         دوره انتظار اختصاصی جمع آوری نمونه وابسته به ایزوتوپ تجویز شده، دوز داده شده، و میزان کلیرانس (پاکسازی) در هر بیمار خواهد بود.

·         نمونه ها بایستی پیش از آنالیز از نظر رادیواکتیویته غربالگری شوند.

·         نمونه های رادیواکتیو  ارسال شده به آزمایشگاه یک هفته نگهداری می گردد تا  رادیواکتیوته نمونه به طور کافی واپاشی شده باشد.  در غیر این صورت نمونه را رد می کنیم.

·         جواب منفی، وجود سرطان را رد نمی کند.

توضیحات:

§         در 30-40 % موارد PNS، ممکن است حضور آنتی بادی های ذکر شده اتفاق بیافتد.

§         این آنتی بادی ها به عنوان مارکرهای معتبر سرولوژیک در پاسخ سیستم ایمنی بیماران سرطانی مشاهده می گردد. این آنتی بادیها در افراد سالم مشاهده نمی گردد و معمولا همراه با علائم و نشانه های تحت حاد نرولوزیک بروز می کند.

§         هیچ اُتوآنتی بادی پیشگویی کننده یک سندروم نرولوژیک خاص نمی باشد. در عوض یک پروفایل اُتوآنتی بادی  مثبت 80 تا 90 درصد ارزش پیش بینی برای یک کانسر خاص دارد.

§         مثبت شدن بیش از یک اُتوانتی بادی در سندروم پارانئوبلاستیک غیر معمول نبوده و  پیش بینی کننده یک سرطان می باشد.

منابع :

1. Paraneoplastic antibodies coexist and predict cancer, not neurological syndrome

2. Pittock SJ, Kryzer TJ, Lennon VA   Ann Neurol. 2004 Nov; 56(5):715-9

3. Myoclinic, Paraneoplastic Autoantibody Evaluation, Serum, Mayomedicallaboratories, Available at: http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/83380

4. ARUPlab, Amphiphysin Antibody, IgG, ARUPlaboratories, Available at: http://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/2008893

 

                                                                




Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه