نام اختصاری: Listeria Ab

سایر نام ها: Listeria Ab, CF, Serum، Listeria Antibody, CF, Serum

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، مایع نخاع (CSF)

حجم نمونه مورد نیاز:  1 ml

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی نمی باشد.  

ملاحظات نمونه گیری:

1.        پس از نمونه گیری نمونه سرم یا CSF در ویالهای پلاستیکی ریخته شود.

2.        نمونه ها بالافاصله در یخچال (5-2 درجه سانتیگراد) قرار گیرد.

موارد عدم پذیرش نمونه: نمونه با همولیز یا لیپمیک شدید و نمونه های غیر از سرم یا .CSF

شرایط نگهداری: نمونه در دمای اتاق به مدت 2 روز ، در  ◦c 4 به مدت 14 روز و در ◦c 20-  به مدت 30 روز پایدار است.

کاربردهای بالینی:

1.        تشخیص لیستریوزیس.

2.        کمک به تشخیص مننژیت لیستریایی در افراد دچار نقص سیستم ایمنی.

روش مرجع: PCR و کشت ترشحات

روش ارجح: PCR، ایمونوفلورسانس غیر مستقیم (IFA)

سایر روشها: ELISA

مقادیر طبیعی: تیتر کمتر از 1/200در سرم، منفی گزارش می شود. 

تفسیر: خانواده لیستریا باکتریهای گرم مثبت هوازی بوده و  از چندین سوش تشکیل شده اند که تنها سوش بیماریزا لیستریامونوسیتوژنز می باشد. لیستریا مونوسیتوژنز عامل عفونتهای مننگوآنسفالیتی و سپتی سمی (عفونت خون) در نوزادان می باشد. همچنین این باکتری می تواند در افراد دچار نقص سیستم ایمنی عامل مولد مننژیت باشد. عفونت به لیستریا در طول حاملگی موجب سقط جنین می شود. آلودگی به این باکتری در نوزادان در هفته اول به صورت سپتی سمی، پنومونی و بافت های گرانولوماتوز و در هفته دوم به بعد موجب علائم مننژیت مثل تهوع و گرفتگی عضلات می گردد. باتوجه به آنکه جداسازی و کشت این باکتری گرم مثبت ( عامل درصد چشمگیری از سقط های جنین و عفونتهای مادرزادی) دارای مشکلاتی می باشد، روشهای سرولوژیک و ایمونولوژیک از بهترین روشهای تشخیصی می باشد.  

عوامل مداخله گر :

·         وجود تیترهای بالای آنتی بادی بر علیه توکسوپلاسما می تواند باعث بدست آمدن تیترهای بالای کاذب برای لیستریا شود (Cross Reaction).

·         نمونه های شدیداً همولیز، لیپمیک و ایکتریک می تواند در آزمایش تداخل ایجاد کند.

توضیحات:

§         این تست اهمیت ویژه ای در خانم های باردار، افراد دچار ضعف سیستم ایمنی و نوزادان دارد.

§         روشهای ELISA و PCR می توانند با داشتن ویژگی و حساسیت روش IFA، محدودیت های IFA  از قبیل طولانی بودن مدت زمان آزمایش و وابسته بودن به مهارتهای چشمی را جبران نماید.

          منابع :

1.        کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

2.        سايت مايو کلنيک (Mayo mediacal laboratories).

3.        بروشور کیت یورو ایمیون.
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه