نام اختصاری: Anti T. Pallidum Ab IgG

سایر نام ها: T. pallidum Ab، FTA-ABS، Fluorescent Anti Treponema Pallidum, Antibody

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز:  1 ml

شرایط نمونه گیری: در صورت امکان بهتر است مراجعه کننده ناشتا باشد.   

ملاحظات نمونه گیری: پس از نمونه گیری سرم در یخچال (2-8 درجه سانتیگراد) قرار گیرد.

موارد عدم پذیرش نمونه: همولیز شدید- لیپمیک شدید

شرایط نگهداری: نمونه در دمای اتاق به مدت 2 روز ، در ◦c 4 به مدت 14 روز و در ◦c 20-  به مدت یک سال پایدار است.

کاربردهای بالینی:

1.  تشخیص بیماری سیفلیس

2.   تست تأییدیه آنتی بادی اختصاصی تروپونما پالیدوم

روش مرجع: بررسی به وسیله میکروسکوپ زمینه سیاه یا DFA-TP، Direct Fluorescent Ab- Treponema Pallidum

روش ارجح: FTA، ELISA

سایر روشها: آزمون میکروهماگلوتیناسیون (MHA-TPVDRL، RPR

مقادیر طبیعی: تیتر کمتر از 1/10    کیفی: Non-Reactive

تفسیر: سیفلیس یک بیماری مقاربتی است که انتقال آن از طریق تزریق خون آلوده نیز صورت می گیرد. نوزاد متولد شده ممکن است در حین تولد و در دوران حاملگی مادر مبتلا به سیفلیس از راه جفت آلوده گشته، که نهایتاً منجر به سقط جنین می گردد. دوره نهفتگی بیماری به طور متوسط 3 هفته است. تشخیص بیماری بر اساس سه روش آزمایشگاهی شامل تشخیص میکروسکوپی میکروب، آزمایشات غربالگری غیر ترپونمایی و آزمایشات تأییدی تروپونمایی می باشد. در اوایل بیماری آنتی بادی از کلاس IgG و IgM در سرم بیماران به وجود می آید. در بیماران درمان نشده هر دو آنتی بادی به مدت طولانی باقی می ماند ولی IgM پس از یک سال تا دو سال کاهش یافته و IgG تا مدتهای طولانی باقی می ماند. آزمایش FTA برای تشخیص آنتی بادیهای اختصاصی تروپونمایی انجام می شود. تیتر IgG دلالت بر عفونت در گذشته می کند. افزایش 4 برابر تیتر بین نمونه های حاد و نقاهت دلالت بر عفونت اخیر می باشد.

عوامل مداخله گر :

·         نمونه های همولیز در آزمایش ایجاد تداخل می کنند.

·         در بیماریهای کلاژن مثبت کاذب مشاهده می شود.

·         در صورت وجود آنتی بادیهای ضد هسته (ANA)، افزایش گلبولین های غیر طبیعی، حاملگی، لوپوس اریتماتوز، این آزمایش ممکن است مثبت کاذب شود. 

توضیحات:

·         آزمایش FTA در بیماریهای دیگر تروپونما مانند یاز، پنتیا و بجل به علت تشابه آنتی ژنی با ترپونما پالیدوم ممکن است مثبت شود.

·         پدیده منطقه ای به دلیل بالا بودن آنتی بادیهای سرم در سیفلیس ثانویه ممکن است مشاهده شود.

·         FTA روش حساس و اختصاص در همه مراحل سیفلیس می باشد. همچنین در سیفلیس اولیه حساسیت بیشتری نسبت به روش میکروهماگلوتیناسیون دارد.

·         این آزمون بهترین تست تأییدیه برای تستهای سرولوژیک مثل تست VDRL می باشد.

·         این آزمون به عنوان یک تست جهت پیگیری وضعیت درمانی (Follow up) مفید نمی باشد زیرا برای مدت طولانی در افراد مبتلا مثبت باقی می ماند.

          منابع :

1.        کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

2.        سايت مايو کلنيک (Mayo mediacal laboratories).

3.        بروشور کیت یورو ایمیون.
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه