روش متداول : کومبس رایت لوله ای

نام اختصاری: Coombs-Wr

بخش مورد انجام: سرولوژی

سایر نام ها: کومبس رایت

نوع نمونه قابل اندازه گیری:  سرم

حجم نمونه مورد نیاز:  1ml

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

از همولیز نمونه اجتناب گردد، زیرا همولیز در نتایج آزمون ایجاد تداخل می نماید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

نمونه به شدت همولیزه یا لیپمیک در نتایج آزمون ایجاد تداخل می کند.

شرایط نگهداری:

نمونه به مدت 7 روز در c 4 و 30 روز در c  20- پایدار است.

کاربردهای بالینی:

تشخیص آنتی بادیهای بلوکان از کلاس IgG و یا گاهی IgA

مقادیر طبیعی:

در حالت عادی : منفی (عدم تشکیل آگلوتیناسیون)

 

 

تفسیر:

در بعضی موارد با وجود مثبت بودن کشت خون واکنش رایت منفی می باشد. در این قبیل موارد آنتی کرهای بلوکان در سرم وجود دارند که از کلاس IgG و یا گاهی IgA می باشند و فاقد قدرت آگلوتیناسیون می باشند. برای تشخیص این آنتی بادی ها از آنتی گاماگلوبولین انسانی که اصطلاحا سرم کومبس نامیده می شود استفاده می گردد.

عوامل مداخله گر: همانند آزمایش رایت.

توضیحات:

این آزمایش برای تشخیص مرحله حاد و مزمن بیماری تب مالت (برسلوزیس) پس از تست رایت انجام می شود.

منابع:

  1. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
  2. کتاب اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی، دکتر پرویز پاکزادShortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه