نام اختصاری: 17 OH Prog

سایر نام ها: 17- هیدروکسی پروژسترون،  Hydroxyprogesterone

17-Alph hydroxy progesterone,

بخش مورد انجام: هورمون

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم یا پلاسمای EDTA دار، ادرار 24 ساعته

0.6 ml حجم نمونه مورد نیاز:

شرایط نمونه گیری:

1.       نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

2.       در مورد ادرار، 10میلی لیتر از ادرار 24 ساعته را جدا کنید. قبل از جدا کردن نمونه را خوب مخلوط کنید.

3.       نیاز به نگهدارنده خاصی نمی باشد. اسید بوریک یا اسید هیدروکلریک قابل قبول است.

ملاحظات نمونه گیری:

  1. سن و جنس بیمار را برگه آزمایش یادداشت کنید.

2. نمونه ادرار جدا شده در ظرف پلاستیکی ریخته شود و تا زمان آزمایش در فریرز نگهداری شود.

3. بیماران 48 ساعت قبل از جمع آوری ادرار از مصرف کورتیکواستروئیدها، ACTH، استروژن، یا داروهای گونادوتروپین اجتناب کنند.

4. مدت زمان و حجم کل ادرار 24 ساعته را یادداشت کنید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

·        نمونه های شدیداً همولیز، لیمپیک و یا ایکتریک مورد قبول نمی باشد.

·        اگر نمونه  ادرار در گرما ذوب شود مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری:

·        نمونه سرم یا پلاسما در C4 تا 7 روز و در C20-  تا 14روز پایدار است.

·        در حین جمع آوری، ادرار 24 ساعته در یخچال نگهداری شود.

·         نمونه ادرار در C4 تا 7 روز و در C20-  تا 6 ماه پایدار است.

 

کاربردهای بالینی:

·        بررسی فعالیت آنزیمی 21 هیدروکسیلاز

·         تشخیص سریع هایپرپلازی مادرزادی فوق کلیوی ((CAH در کمبود یا عدم حضور آنزیم11-  یا 21- هیدروکسیلاز

·        ردیابی درمان جانشینی با کورتیزول در بیماران CAH

روش مرجع: RIA

روش ارجح: IRMA همراه با روشهای استخراجی

سایر روشها: EIA، فلورومتری، کمی لومینوسانس

مقادیر طبیعی سرم یا پلاسما:

 نوزادان: < 630 ng/dL  

بالغین:

 مردان: < 220 ng/dL

زنان:

 فولیکولار: < 80 ng/dL

لوتئال: < 285 ng/dL

یائسگی: < 51 ng/dL

در نوزادان نارس گاهی اوقات میزان  17 OH Prog به بالاتر از ng/dl 1000 می رسد.

مقادیر مرجع ادرار:

نوزادان و اطفال سه روزه تا یک سالگی:    50 ng/24 hr<

کودکان یک تا هشت سال: 300 ng/24 hr   <

بزرگسالان:

مردان:    2.0 µg/24 hr<

زنان:    4.5 µg/24 hr  <

 تفسیر:   بیش از 90 درصد هایپرپلازی مادرزادی فوق کلیوی به علت جهش در ژن 21- هیدروکسیلاز (CYP21A2) می باشد. این بیماران معمولاً دارای سطوح خیلی بالای آندروستون دیون ( اغلب 5 تا 10 برابر بالاتر ) و سطوح بالای

 17- هیدروکسی پروژسترون می باشند. در صورتی که سطوح کورتیزول در این بیماران پایین یا خیلی پایین می باشد.

افزایش سطح: در زنان مبتلا به هیدروتیسم با کمبود 17- هیدروکسیلاز، هیپرپلازی فوق کلیه، نئوپلاسم تخمدان، نئوپلاسم آدرنال

کاهش سطح: هرمافرودیسم کاذب در مردان، بیماران آویون

واکنش تداخلی: بعضی استروئید ها مداخله گر هستند و توصیه می شود برای نوزادان یک فرم استخراج شده تهیه شود.

توضیحات:

·        در بدو تولد، محور هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال و محور هیپوفیز هیپوتالاموس گنادی فعال می شوند و سطوح استروئید آدرنال و جنسی بالا می رود.

·        در نوزادان نارس احتمال افزایش مقادیر به سبب بیماری و استرس وجود دارد. در نتیجه گاهی اوقات ممکن است سطح 17- هیدروکسی پروژسترون به بالای1000 ng/ml   برسد.

·        در نوزادان سالم مقادیر 17- هیدروکسی پروژسترون ممکن است به 3/1 نوزادان نارس برسد و در سنین 2 سالگی تا قبل از بلوغ سطح  17- هیدروکسی پروژسترون به کمتر از 277 ng/ml  می رسد.

 

منابع:

1. Therrell BL: Newborn screening for congenital adrenal hyperplasia. Endocrinol Metab Clin North Am 2001;30(1):15-30

2. Bachega TA, Billerbeck AE, Marcondes JA, et al: Influence of different genotypes on 17-hydroxyprogesterone levels in patients with non-classical congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency. Clin Endocrinol 2000;52(5):601-607

3. Von Schnaken K, Bidlingmaier F, Knorr D: 17-hydroxyprogesterone, androstenedione, and testosterone in normal children and in prepubertal patients with congenital adrenal hyperplasia. Eur J Pediatr 1980;133(3):259-267

4. Sciarra F, Tosti-Croce C, Toscano V: Androgen-secreting adrenal tumors. Minerva Ednocrinol 1995;20(1):63-68

5. Collett-Solberg PF: Congenital adrenal hyperplasia: from genetics and biochemistry to clinical practice, part I. Clin Pediatr 2001;40(1):1-16

6. Soldin OP, Guo T, Weiderpass E, et al: Steroid hormone levels in pregnancy and 1 year postpartum using isotope dilution tandem mass spectrometry. Fertil Steril 2005 Sept;84(3):701-710

7. Speiser PW, Azziz R, Baskin LS, et al: Congenital adrenal hyperplasia due to steroid 21-hydroxylase deficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2010;95(9):4133-4160 Available at URL: jcem.endojournals.org

 

8. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه