نام اختصاری: 17-KSs

سایر نام ها:  17- کتواستروئید

بخش مورد انجام : هورمون

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار 24 ساعته

حجم نمونه مورد نیاز: 5 ml

شرایط نمونه گیری:

1.        ساعت شروع نمونه گیری را به خاطر داشته باشید.

2.        ادرار ابتدایی را دور ریخته و پس از آن ادرار را در ظرف حاوی یک گرم اسید بوریک به مدت 24 ساعت جمع آوری می کنید.

ملاحظات نمونه گیری:

1. حین نمونه گیری ، نمونه داخل یخچال یا روی یخ قرار گیرد.

2.  از آلوده کردن نمونه ادرار از قبیل کاغذ توالت یا مدفوع خوداری کنید.

3. زمان آغاز و پایان جمع آوری نمونه را روی برگه آزمایش درج نمایید.

 4. مصرف هر گونه داروی مؤثر بر نتایج آزمایش را روی برگه آزمایش ذکر کنید.

 5. به محض اتمام نمونه گیری نمونه را به آزمایشگاه بفرستید. 

موارد عدم پذیرش نمونه: نمونه ادرار آلوده شده یا ادرار 24 ساعته بدون ماده نگهدارنده.

شرایط نگهداری: حین نمونه گیری ، ظرف نمونه داخل یخچال نگهداری شود. به مدت 2 هفته در دمای C4 و برای مدت طولانی تر در دمای C20-  قابل نگهداری است.

کاربردهای بالینی: ارزیابی عملکرد قشر فوق کلیوی به ویژه در ارتیاط با فعالیت آندروژنیک و همچنین برای ارزیابی و پایش هیپرپلازی فوق کلیه (سندرم آدرنوژنیتال) و تومورهای آدرنال کاربرد دارد.

روش متداول:  روش کالریمتریک(Zimmerman)

سایر روشها: روش marlow

مقادیر طبیعی:

کودکان زیر 12 سال  :  <5  mg/ 24hr

15-12  سال :    mg/ 24hr 5 - 12

مردان :        6 - 20  mg/ 24hr یا 20 - 70 µmol/day

زنان :         mg/ 24hr 6 – 17   یا 20 - 60 µmol/day

کهنسالان :  مقادیر با افزایش سن کاهش می یابد.

تفسیر:  17-KSsمتابولیت های تستوسترون (3/1 در بیضه) و سایر هورمون های جنسی مردانه (3/ 2 در قشر فوق کلیه) می باشند. در زنان و کودکان تقریبا تمامی 17-KSs حاصل از هورمون های آندروژنیک غیر تستوسترونی ساخته شده در قشر فوق کلیه می باشد. بنابراین این آزمایش برای تشخیص اختلال عملکرد قشر فوق کلیوی مفید می باشد.

افزایش سطح:

1-    هایپرپلازی مادرزادی ادرنال

2-    بارداری

3-    تجویز ACTH

4-    تومور های نابجای مترشحه ACTH

5-    افزایش فعالیت هیپوفیز

6-    تومور تخمدان ها، بیضه ها یا غدد فوق کلیوی

7-    سندرم کوشینگ

8-    سندرم اشتاین- لون تال

کاهش سطح:

1-    بیماری های شدید ناتوان کننده

2-    استرس یا عفونت شدید

3-    بیماری مزمن

4-    بیماری اویسون

5-    هایپوگنادی (سندرم کلاین فلتر)

6-    خستگی

7-    کاهش فعالیت هیپوفیز

واکنش تداخلی:

1-    استرس به عنوان شایعترین علت.

2-    داروهای افزایش دهنده سطح 17-KSs از قبیل آنتی بیوتیک ها، کلروآمفنیکول، مپروبامات، فنوتیازین، دگزامتازون، اسپیرونولاکتون و کلروپرومازین

3-    داروهای کاهش دهنده از قبیل استروژن، ضد بارداری خوراکی، پرومازین، رزرپین، پروبنسید، سالسیلات ها و دیورتیکهای تیازیدی.

توضیحات: مصرف هرگونه داروی مؤثر بر آزمایش را در  برگه آزمایش ثبت کنید.

منابع:

1-      کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر سالمي

2-      کتاب جامع تجهیزات ازمایشگاهی و فراورده های تشخیصی دکتر حمیدرضا سقا و همکاران- نشر میر
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه