نام اختصاری: Urine K،  Electrolytes Urine

سایر نام ها: پتاسم ادرار

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار رندم  يا 24 ساعته

حجم نمونه مورد نیاز: 5 mL  

شرایط نمونه گیری:

1.       نياز به رژيم غذايي خاصي نمي باشد.

2.       رعایت صحیح جمع آوری ادرار 24 ساعته.

3.       اضافه کردن 25 میلی لیتر از اسید استیک 50٪ به عنوان ماده نگهدارنده در شروع جمع آوری.

ملاحظات نمونه گیری:

1.        براي جمع آوري ادرار 24 ساعته نیاز به نگهدارنده نمی باشد و باید در يخچال نگهداري شود.

2.       حجم ادرار 24 ساعته یادداشت گردد.

3.       بیمار را در طی جمع آوری ادرار 24 ساعته به نوشیدن مایعات ترغیب کنید.

موارد عدم پذیرش نمونه: ادرار آلوده به مدفوع یا کاغذ توالت مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری: نمونه در C 4 و در C 20-  به مدت 7 روز پایدار است.

کاربردهای بالینی : در اين آزمايش پتاسيم در نمونه ادرار رندم يا 24 ساعته اندازه گيري مي شود و به تعيين وضعيت تعادل الكتروليتي كمك مي كند.

روش مرجع:  جذب اتمی ( (Atomic absorption spectrophotometry

سایر روشها: اسپکتروفتومتریک، فلیم فتو متریک

مقادیر طبیعی:

کودکان پسر :  17 - 54 mmol/day یا   17 - 54 mEq/day

کودکان دختر: 8 – 37 mmol/day  یا 8 – 37 mEq/day

بزرگسالان:  25 – 100 mmol/day  یا  25 – 100 mEq /day  

تفسیر: تعادل اسید و باز تا اندازه کمی به دفع پتاسیم بستگی دارد. در حالات آلکالوز، H+ در مبادله با K+

بازجذب می گردد.کلیه ها قادر به بازجذب پتاسیم نمی باشند بنابراین مصرف پتاسیم با دفع کلیوی آن از طریق ادرار تنظیم می شود.

افزایش سطح : نارسايي مزمن كليه، اسيدوز توبولار كليه، روزه داري، سندرم كوشينگ، هيپرآلدوسترونيسم، مصرف بيش از اندازه شيرين بيان، آلكالوز، درمان با ديورتيك ها

کاهش سطح : كم آبي بدن، بيماري آديسون، سوء تغذيه، استفراغ، اسهال، سوء جذب، نارسايي حاد كليه

عوامل مداخله گر: مصرف بيش از اندازه شيرين بيان، ديورتيك ها، گلوكوكورتيكوئيدها و ساليسيلات ها موجب افزایش دفع پتاسیم در ادرار می گردد.

توضیحات: اندازه گیری سدیم ادرار از نظر متابولیکی با سدیم ادرار مرتبط است.

منابع:

1.  Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd edition. Edited by CA   Burtis, ER Ashwood. Philadelphia, WB Saunders Co, 2001

 

2.  Toffaletti J: Electrolytes. In Professional Practice in Clinical Chemistry: A Review. Edited by DR Dufour, N Rifai. Washington,AACC Press, 1993
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه