نام اختصاری: urea

سایر نام ها: اوره ادرار

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار 24 ساعته،ادرار رندوم

حجم نمونه مورد نیاز: 5ml

شرایط نمونه گیری:

1.       نیاز به ناشتا بودن نمی باشد.

2.       در مورد ادرار24 ساعته ،جمع آوری ادرار 24 ساعته با اضافه کردن 10ml   اسید بوریک و یا تیمول در ابتدای شروع جمع آوری بعنوان ماده نگهدارنده و یا بدون آن  در یخچال ضروری است.

ملاحظات نمونه گیری:

 1. ظرف نمونه ادرار 24 ساعته را قبل از جدا کردن نمونه برای آزمایش خوب تکان دهید.

2. حجم ادرار 24 ساعته را یادداشت کنید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

شرایط نگهداری: ادرار 24 ساعته بمدت 4 روز در  C 4 الی C 8 ، و یا در نگهدارنده تیمول یا اسید بوریک جهت مهار رشد باکتری پایدار است.

کاربردهای بالینی: بعنوان شاخص اولیه در برداشت پروتئین و یا تعادل نیتروژن مطرح است.

روش ارجح: آنزیماتیک

روش متداول: کالریمتریک واکنش (Fearon) و آنزیماتیک

مقادیر طبیعی: gr/day 10 - 35    یا mol/day 0.36 - 1.25

تفسیر: از آنجا که عوامل متعددی چون سرعت فیلتراسیون گلومرولی ، مصرف پروتئین در رژیم غذایی ،میزان کاتابولیسم پروتئین و وضعیت هیدراتاسیون می توانند بطور مستقل برروی دفع اوره ادرار تأثیر بگذارند، از این رو تمام این عوامل بایستی در هنگام تفسیر نتایج در نظر گرفته شوند.

افزایش سطح: رژیم غذایی پر پروتئین، هیپرتیروئیدیسم

کاهش سطح: کودکان و نوزادان، حاملگی ها، رژیم غذایی کم پروتئین و پر کربوهیدرات ، بیماریهای کبدی، توکسمی، آسیب کلیوی و نارسایی کلیه و دوره نقاهت  مقادیر اوره ادرار کاهش مییابد

عوامل مداخله گر:

مصرف هورمون رشد، تستوسترون و انسولین مقادیر ادراری اوره را در شرایط بدن (Invivo) کاهش می دهد. داروهای سولفوردار در واکنش Fearon  تداخل می کند.

توضیحات:

اندازه گیری اوره ادرار ارزش کمی در تشخیص کلینیکی  و بررسی بیماری دارد.

منابع:

  1. Bankir L, Trinh-Trang-Tan MM: Urea and The Kidney. In The Kidney. 6th edition. Edited by BM Brenner. Philadelphia, WB Saunders Company, 2000
  2. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فراورده هاي تشخيصي دکتر حميدرضا سقا و همکارانShortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه