نام اختصاری: cTNI

سایر نام ها: Troponin I, S ، تروپونین I قلبی

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم یا پلاسما EDTA دار، خون کامل

حجم نمونه مورد نیاز: بسته به نوع روش و کیت متفاوت می باشد. معمولاً بین 1 تا 2 میلی لیتر

شرایط نمونه گیری: نیازی به هیچگونه محدودیت غذایی و دارویی نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

1.     نمونه گیری در آغاز مراجعه و 12 ساعت پس از آن و نیز بطور روزانه به مدت 3 الی 5 روز و گاهی اوقات پس از آن نیز به صورت هفتگی به مدت 6-5 هفته انجام می شود.  

2.       از نقاط مختلف خون گیری نمایید.

3.       زمان و تاریخ خونگیری را بر روی هر یک از برگه های آزمایشگاه ذکر کنید. این امر به تفسیر الگوی زمانی افزایش آنزیم ها کمک می نماید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

·        همولیز شدید نمونه مورد قبول نمی باشد.

·        از خون هپارینه استفاده نشود.

شرایط نگهداری: آزمایش باید حداکثر ظرف 2 ساعت انجام شود. در غیر این صورت می توان در C 4 به مدت 24 ساعت و در منفی C 20-  به مدت 30 روز نگهداری نمود.

کاربردهای بالینی: این آزمون برای بیماران مبتلا به درد قفسه سینه به منظور تعیین ارتباط میان درد مزبور با ایسکمی قلبی انجام می شود و یک شاخص اختصاصی برای تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد و آسیب عضله قلبی به شمار می رود. به علاوه این آزمون برای پیش بینی احتمال وقوع حوادث قلبی در آینده نیز مفید می باشد.

روش مرجع: RIA

روش ارجح: ELISA

سایر روشها: Rapid test (ایمونولوژیک)

مقادیر طبیعی:

0.04 ng/mL

مقادیر مرجع برای افراد کمتر از 17 سال تعیین نشده است.

تفسیر: این پروتئین درون سلولی عضله قلب پس از مرگ سلول میوکارد بر اثر ایسکمی وارد جریان خون می شود. در نتیجه سطح خونی آن افزایش می یابد. بطور طبیعی تروپونین در خون وجود ندارد.

افزایش سطح: آسیب میوکارد، انفارکتوس میوکارد، ایسکمی مزمن قلبی

عوامل مداخله گر:

در روش RIA وجود غلظت های بالای تروپونین I عضلات اسکلتی (بیش از µg/L 750 ( باعث تداخل و افزایش مقدار در شرایط آزمایشگاهی (Invitro) می شود. پاسخ های مثبت کاذب در فاز حاد و مخصوصاً در نارسایی مزمن کلیه و بیماریهای مزمن عضلانی دیده می شود.

توضیحات:

·        نتیجه تروپونین مثبت همیشه نشان دهنده انفارکتوس میوکارد نیست.

·        سایر شرایط منتج به آسیب سلول های میوکارد منجر به افزایش تروپونین I می گردد. این شرایط عبارتند از؛ میوکاردیت، جراحی قلب، آنژین صدری، آنژین ناپایدار، نارسایی احتقانی قلب، و علل غیر قلبی، مانند، نارسایی کلیوی، بیماریهای مزمن عضلانی و آمبولی ریوی.

·        از جمله آزمایشات مرتبط با این آزمایش می توان به CPK-MB و میوگلوبین و الکتروکاردیوگرام (ECG) اشاره کرد.

 

منابع:

1. Package insert: Siemens Centaur XP, TnI, 04744371 Rev H, 2008-09

2. Apple F: Acute myocardial infarction and coronary reperfusion: serum cardiac markers for the 1990s. Am J Clin Pathol 1992;97:217-226

3. Adams JE 3rd, Bodor GS, Davila-Romain VG, et al: Cardiac troponin I: A marker for cardiac injury. Circulation 1993;88:101-106

4. Corin SJ, Jushasz O, Zhu L, et al: Structure and expression of the human slow twitch skeletal muscle troponin I gene. J Biol Chem 1994;269:10651-10659

5. Manual of Diagnostic and Laboratory tests, Mosby’s

6. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه