نام اختصاری: TG

سایر نام ها: تری گلیسرید

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم يا پلاسماي EDTA دار

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 mL

شرایط نمونه گیری:

1.       بیمار می بایست 14 12 ساعت قبل از انجام آزمايش ناشتا باشد. نوشيدن آب مجاز است.

2.        از مصرف الکل 24 ساعت قبل از نمونه گیری پرهیز شود.

ملاحظات نمونه گیری:

1.  بيمار بايد از سه هفته قبل رژيم غذايي ثابت داشته باشد و از سه روز قبل از نمونه گيري الكل مصرف نكرده و حداقل از 24 ساعت قبل نيز ورزش سنگين انجام نداده باشد.

موارد عدم پذیرش نمونه: همولیز شدید نمونه مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری :

1. نمونه ظرف 2 ساعت بايد جداسازي شود.

2. نمونه در C4 به مدت 7-5  روز و در  دماي C20-  درجه تا 3 ماه پایدار است.

3. فريز و آب كردن نمونه باعث كاهش آن مي شود.

کاربردهای بالینی :

1-    ارزیابی هيپرليپيدمي و ارتباط احتمالي با آترواسكلروز

2-    كمك به تشخيص سندرم نفروتيك و ديابت كنترل نشده تيپ 1 و 2

3-    تعيين ريسك بيماري عروق كرونر قلب

4-    بررسی افراد مشکوک به اختلالات متابولیسم چربی

5-    غربالگري پانكراتيت

6-    پايش سطح تري گليسيريد در بيماري كه امولوسيون چربي دريافت مي كند.

روش مرجع: روش آنزیمی لیپاز

سایر روشها: شیمیایی، نفلومتریک

مقادیر طبیعی:

مقادیر طبیعی کلسترول بر اساس دستورالعمل برنامه ملی آموزش کلسترول (NCEP) و سنجش آزمون بهداشت و تغذیه ملی (NHANES) به قرار ذیل است:

تری گلیسرید برای افراد 18 سال و بالاتر

طبیعی <150 mg/dl        :

حدواسط بالا150-199 mg/dl  :

بالا: 200-499 mg/dl          

خیلی بالا 500 mg/dl     :

 

تری گلیسرید برای افراد بین 2 تا 17 سال

طبیعی:           <90 mg/dl

حدواسط بالا:  90-129 mg/dl

بالا:               130 mg/dl

تفسیر:

 درحضور سایر ریسک فاکتورهای بیماری کرونر قلب مقادیر حدواسط بالا  (150-199 mg/dl)و بالا (>200 mg/dl) حائز اهمیت است. مقادیر کلسترول بالاتر از  1000 mg/dl میتواند منجر به درد شکم و حتی تهدید کننده حیات به علت پانکراتیت القاء شده با شیلومیکرون گردد.

افزایش سطح : بيماري فون ژيركه، هايپرتري گليسيريدمي فاميلي ، كمبود آپوپروتئين CII ، هيپرلپيدمي ها، هيپوتيروئيدي ، رژيم پركربوهيدرات، بيماري ديابت كه به خوبي كنترل نشده باشد، سندرم نفروتيك، نارسايي مزمن كليه، انسداد مجاری صفراوي، پانكراتيت

کاهش سطح : سندرم سوء جذب، آبتاليپوپروتئينمي، سوء تغذيه، هيپر تيروئيدي

عوامل مداخله گر:

افزایش دهنده ها : مصرف غذاهاي چرب، مصرف الكل، بارداري، كلستيرامين، استروژن ها، ضد بارداري هاي خوراكي، فورولايد، ميكونازول

کاهش دهنده ها : اسيد اسكوربيك ، آسپاراژيناز، كلوفيبرات، كولستيپول

توضیحات :

·        از اگزالات ، فلورايد يا سيترات نبايد به عنوان ضد انعقاد استفاده كرد.

·        سطح تری گلیسرید در پلاسما مختصری نسبت به سرم پایین تر است.

منابع:

1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, Edited by CA Burtis, ER Ashwood. Philadelphia, WB Saunders Company, 1994

2. Rifai N, Warnick GR:  Laboratory Measurements of Lipids, Lipoproteins and Apolipoproteins. AACC Press, Washington, DC, 1994

3. Manual of Diagnostic and Laboratory tests, Mosby’s

4. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه