نام اختصاری Na+ (Sodium) Urine

سایر نام ها: سدیم ادرار،Na Electrolyte, Urine ، Urine Natrium

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار 24 ساعته یا رندم

حجم نمونه مورد نیاز:   5 mL  

شرایط نمونه گیری:

1. شرایط  نمونه گیری صحیح ادرار 24 ساعته رعایت شود.

2 . 25 میلی لیتر از اسید استیک 50٪ به عنوان ماده نگهدارنده اضافه کنید.

3. در شروع جمع آوری نیازی به ناشتایی نمی باشد.

4. زمان شروع نمونه برداری را روی ظرف ادرار و برگه آزمایشگاه یادداشت نمایید.

ملاحظات نمونه گیری:

1.  در طی جمع آوری ادرار 24 ساعته ، نمونه روی یخ یا داخل یخچال قرار گیرد.

2.  بیمار را طی 24 ساعت به نوشیدن مایعات ترقیب نمایید.

3. حجم نمونه ادرار 24 ساعته را یادداشت کنید.

4.  نمونه ادرار را بلافاصله به آزمایشگاه بفرستید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

 1. عدم رعایت نکات جمع آوری ادرار 24 ساعته موجب رد پذیرش می گردد.

2.  نمونه آلوده به مدفوع و کاغذ توالت موجب رد نمونه می شود.

شرایط نگهداری: در طول جمع آوری نمونه 24 ساعته در یخچال نگهداری شود. نمونه در C 4 به مدت دو هفته پایدار است.

کاربردهای بالینی: بررسی و پایش تعادل آب و الکترولیتها بویژه سدیم، مسمومیت با آب، و کم آبی

روش مرجع: (AAS) Atomic Absorption Spectrophotometry

سایر روشها: اسپکتروفتومتری، کنتیک، فتومتری، ISE

مقادیر طبیعی:

 نمونه ادرار 24 ساعته: 40 - 220 mEq/day  یا     40 - 220 mmol/day                                       

   نمونه ادرار رندم :   > 20 mEq/L

تفسیر: افزایش و کاهش سدیم ادرار در موارد زیر حاصل می شود.

افزایش سطح: کم آبی بدن، نارسایی قشر فوق کلیه، درمان با دیورتیک ها، سندرم ترشح نامناسب آنتی دیورتیک هورمون (SIADH)، کتواسیدوز دیابتی، نارسایی مزمن کلیه.

کاهش سطح: نارسایی احتقانی قلب، سوء جذب، اسهال، بیماری کوشینگ، آلدسترونیسم.

واکنش تداخلی: مصرف نمک در رژیم غذایی، استعمال یکسری از داروها از قبیل داروهای ضد سرفه، کافئین، دیورتیکها مانند اسپیرونولاکتون موجب افزایش و مصرف استروئیدها موجب کاهش سطح کورتیزول ادرار می شود.

توضیحات:

·        ترشح سدیم ادرار به میزان خیلی زیادی وایسته به رژیم غذایی می باشد.

·         اندازه گیری سدیم خون و هورمون های آلدوسترون و ADH  با سدیم ادرار مرتبط است.

منابع:

1.   Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Third edition. Edited by CA Burtis, ER Ashwood. Philadelphia, WB Saunders Company, 2001

2.   Manual of Diagnostic and Laboratory tests, Mosby’s

3.      کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه