نام اختصاری: TRAP - PAP

سایر نام ها: فسفاتاز اسيدي پروستاتي، فسفاتاز اسيدي مقاوم به تارتارات

نوع نمونه قابل اندازه گیری : سرم يا پلاسماي EDTA   دار

حجم نمونه مورد نیاز: 1 ml

شرایط نمونه گیری:

1. ترجيحاً بیمار ناشتا باشد.

 2. يك ساعت پس از نمونه برداري جداسازي صورت گرفته و تست انجام شود.

 3. هرگونه ليز شدن نمونه موجب تغيير در نتايج مي گردد

ملاحظات نمونه گیری:

 1. نمونه گيري بلافاصله پس از معاينه ركتال ((DRE ، بافت برداري سوزني پروستات و ماساژ پروستات نبايد صورت گيرد.

2. مصرف فلورايد، فسفات و كلوفيبرات را قبل از آزمون قطع كنيد.

موارد عدم پذیرش نمونه : هموليز شدید نمونه موجب رد آن مي شود.

شرایط نگهداری: نمونه حداكثر ا ساعت در دماي اتاق نگهداري شود. نمونه 7 روز در دمایC  4 و 6 ماه درC  20- پایدار است.

کاربردهای بالینی : فسفاتاز اسيدي تام و ايزوانزيم PAP آن عمدتاً جهت تشخيص و مرحله بندي كارسنيوم (تومور) پروستات و ارزيابي كارايي درمان به كار مي رود.

روش ارجح : مهار  تارتارات (Tartarate Inhibition)

سایر روشها: تیمو فتالئین مونو فسفات،( RIA,IRMA)  Immunoassay، کمی لومینوسانس

مقادیر طبیعی: واحد SI در C30

بزرگسالان/ کهنسالان: 2.2-10.5 U/L

کودکان: 8.6-12.6 U/L 

نوزادان: 10.4-16.4 U/L

 

تفسیر:

در كارسنيوم پروستات، هيپرتروفي خوش خيم پروستات، پروستاتيت (التهاب پروستات)، مولتيپل ميلوما، بيماري پاژه، هيپرپاراتيروئيدي، متاستاز به استخوان، كريز سلول داسي، ترومبوسيتوز، بيماري گوشه، بيماري كليوي، بيماري هاي كبدي مانند سيروز سطوح PAP افزایش می یابد.

 

عوامل مداخله گر:

افزایش دهنده ها : معاينه انگشتي ركتوم، سيستوسكوپي، افزايش سطح فسفاتاز قليايي و داروهایی از قبیل اندروژن ها، كلوفيبرات ، آلگلوسراز

کاهش دهنده ها: تأخير در انجام آزمايش، فلوريد ها، فسفاتها، اگزالاتها، هپارين، الكل

توضیحات:

·        به علت حساسيت آنزيم به حرارت و PH حداكثر 1 ساعت فرصت داريد تا آزمايش را انجام دهيد.

·     سطوح بالای PAP به طور قطعی نشان دهنده  سرطان بدخیم پروستات نمی باشد. زیرا در هیپرپلازی خوش خیم پروستات، عفونت پروستات و دستکاری غده پروستات افزایش سطوح آن مشاهده می شود.

 

 

منابع:

1. Moul JW, Connelly RR, Perahia B, McLeod DG: The contemporary value of pretreatment prostatic acid phosphatase  to predict pathological stage and recurrence in radical prostatectomy cases. J Urol 1998;159:935-940

2. Beaver TR, Schultz AL, Fink LM, et al.: Discordance between concentration of prostate-specific antigen and acid phosphatase in serum of patients with adenocarcinoma of the prostate. Clin Chem 1988;34:1524
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه