نام اختصاری: Hcys

سایر نام ها: هموسیستئین

نوع نمونه قابل اندازه گیری: پلاسما هپارینه یا ETDA  دار، سرم، ادرار

حجم نمونه مورد نیاز: 1 ml

شرایط نمونه گیری:

1.         12- 10 ساعت ناشتایی ضروری است.

2.          جداسازی و فریز نمونه در عرض یک ساعت پس از جمع آوری باید انجام می گیرد. نمونه پلاسما ، سرم یا ادرار بلا فاصله فریز گردد.

ملاحظات نمونه گیری:

1-    نمونه خون در آزمایشگاه باید ظرف 30 دقیقه سانترفیوژ شود تا مانع از افزایش کاذب آن به سبب آزاد شدن هموسیستئین از گلبول های قرمز گردد.

2-    محل خونگیری را از نظر خونریزی بررسی نمایید.

3-    از مصرف گوشت و فرآورده های آن 12- 10 ساعت قبل از انجام آزمایش پرهیز شود.

موارد عدم پذیرش نمونه: نمونه همولیز مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری: نمونه به مدت یک ساعت در دمای اتاق و 7 روز در C20-  پایدار است.

کاربردهای بالینی:

1-    شاخص مهم برای پیش بینی بیماری های عروقی محیطی، مغزی و کرونری

2-    اندازه گیری هموسیستئین برای تشخیص و پیگیری وضعیت سوء تغذیه می باشد.

3-    ارزیابی سنگ های کلیوی از جنس سنگ های سیستئینی (3- 1 % سنگ های کلیوی)

روش ارجح: GLC، HPLC

روش های دیگر: کروماتوگرافی تعویض یونی، GC mass


مقادیر طبیعی:

 4 - 14µmol/L

تفسیر: به طور کلی سطح هموسیستئین کمتر از 12 را مطلوب، از 12 تا 15 را حد آستانه ای و سطح بیش از 15 را در ارتباط با خطر بالای بیماری عروقی در نظر میگیرند.

افزایش سطح:

1-    بیماری قلبی- عروقی

2-    بیماری عروقی مغزی

3-    بیماری عروق محیطی

4-    سیستینوری

5-    کمبود ویتامین B6 و B12

6-    کمبود فولات

7-    سوء تغذیه

عوامل مداخله گر:

1-    سطح آن با افزایش سن بالا می رود.

2-    مبتلایان به آسیب های کلیوی به سبب دفع ضعیف پروتئین، دارای هموسیستئین بالایی هستند.

3-    سطح هموسیستئین در مردان معمولاً بیش از زنان است که احتمالا علت آن مقدار کراتینین بیشتر و توده عضلانی بیشتر است.

4-    بیمارانی که ویتامین B12 پایینی دارند سطح هموسیستئین بالاتری دارند.

5-    استعمال سیگار با افزایش سطح هموسیستئین همراه است.

داروهای افزایش دهنده : آزاریبین، کاربامازپین، متوترکسات، اکسید نیترو، تئوفیلین و فنی توئین

داروهای کاهش دهنده : اسیدفولیک، ضد بارداری خوراکی و تاموکسی فن

توضیحات :

·        مصرف ویتامین B12 و فولات در مبتلایان به سوء تغذیه کم است. این ویتامین ها برای متابولیسم هموسیستئین ضروری هستند. از این رو سطح خونی و درپی آن سطح ادراری آن افزایش می یابد.

·         از آزمایش های مرتبط می توان به آزمون کلسترول و تری گلیسیرید، لیپوپروتئین ها و B12 و فولات اشاره کرد.

منابع:

1.      Manual of Diagnostic and Laboratory tests, Mosby’s

کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فراورده هاي تشخيصي دکتر حميدرضا سقا و همکاران- نشر میرShortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه