نام اختصاری: Tetanus Ab

سایر نام ها: آنتی کزاز آنتی بادی

Anti-tetanus Antibody, Tetanus Toxoid IgG, Anti-tetanus toxoid, Clostridium tetani Antibody, Tetanus Immune Response, Tetanus toxoid antibody, Tetanus Antitoxoid

 

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم ( ترجیحاً)، پلاسما (EDTA یا هپارین)

حجم نمونه مورد نیاز:  0.5 ml

شرایط نمونه گیری: 

1.         نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

2.        پلاسما یا سرم را در کوتاه ترین زمان ممکن جدا نمایید و  تا زمان آزمایش در یخچال نگه دارید.

3.         در صورت تاخیر در انجام آزمایش، ًسرم را تا زمان انجام آزمایش در فریزر (20oC-  ) نگه دارید.

ملاحظات نمونه گیری:

1.        مطابق دستورالعمل آزمایشگاه، از بیمار نمونه خون وریدی گرفته شود.

2.        بالافاصله خون گرفته شده را چندین بار سرو ته نمایید تا به خوبی مخلوط گردد.

3.        محل خونگیری را از نظر خونریزی بررسی نمایید.

4.        در صورت نمونه گیری در خارج از آزمایشگاه، بالافاصله نمونه را به آزمایشگاه ارسال نمایید.

5.        سرم جدا شده باید شفاف و عاری از آلودگی هایی همچون همولیز ،لیپمیک و یا آلودگی باکتریایی باشد.

 

 

 

موارد عدم پذیرش نمونه:

ü      نمونه همولیز

ü      نمونه لیپمیک

ü      نمونه ایکتریک

ü      نمونه آلوده (Contaminated)

ü      سایر مایعات بدن

          شرایط نگهداری:

1. نمونه در  دمای  2-8oC به مدت یک هفته و در دمای 20oC-  به مدت یک ماه پایدار است.

            2. از ذوب و فریز مکرر نمونه اجتناب گردد.

کاربردهای بالینی:

1.     ارزیابی پاسخ آنتی بادی به واکسن سم کزاز ، که باید حداقل 3 هفته پس از ایمن سازی انجام شود.

2.     کمکی برای تشخیص نقص ایمنی

اطلاعات بالینی:

تتانوس (کزاز) بیماری است که در اثر توکسین باکتری کلستریدیدوم تتانی ایجاد می گردد. واکسیناسیون و شرایط بهداشتی خوب میزان بیماری را در جهان کاهش می دهد. در غیر این صورت سالانه 400 الی 800 هزار نفر (اکثراً در کشورهای غیر پیشرفته)در اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست می دهند. حفاظت (مسونیت) از طریق واکسن در افراد مسن بندرت اتفاق می افتد زیرا سیستم ایمنی افراد با افزایش سن ضعیف گشته و با کاهش تولید آنتی بادی بر علیه توکسین تتانی مواجه می شویم.

حفاظت در سطح > 0.1 Iu/ml  از آنتی توکسین ایجاد می گردد. ریسک واکسیناسیون با تیتر پایین در مقابل توکسین تتانوس، بررسی سطح ایمنی نسبت به کلستریدیوم تتانی را پیشنهاد می دهد. علاوه بر این قبل از تزریق دوز یادآور واکسن،  تعیین سطح آنتی توکسین تتانی پیشنهاد می گردد تا از عوارض جانبی مانند التهاب موضعی، درد و تب در مواجهه با این باکتری پیشگیری گردد. نقص در پاسخ به یک یا چند آنتی ژن در بیماران با سطوح نرمال یا بالا سایر آنتی بادی ها و همچنین در بیماران دچار نقص ایمنی می تواند مشاهده گردد. بنابراین در  غلظت نرمال ایمونوگلوبین ها ، احتمال نقص آنتی بادی حذف نمی گردد و پاسخ تحریک آنتی ژنی باید تست شود.

روش مرجع: -

روش ارجح: Enzyme Immunoassay (EIA)

 

 

سایر روشها:   Quantitative Multiplex Bead Assay

مقادیر طبیعی: > 0.1 IU/mL

مقادیر غیر ایمن: < 0.1 IU/ml   

تفسیر:  نتایج > 0.1 IU/mL پاسخ مطلوب واکسن را نشان می دهد و معمولا فرد ایمن درنظر گرفته می شود. با این حال، کزاز هنوز هم در برخی از افراد با چنین سطح آنتی بادی وجود دارد. اگر غلظت بعد از واکسیناسیون کمتر از 1.0 IU باشد ، بیمار غیر ایمن در نظر گرفته می شود. از این نتایج نباید برای تعیین ضرورت تجویز آنتی‌اکسین استفاده شود.

یادآور (بوستر) توکسوئید کزاز برای بیمارانی که دارای مقادیر IgG توکسوئید ضد کزاز بین IU/ml  0.01 تا 0.5 هستند در نظر گرفته می شود.

بعضی از موارد کزاز، معمولاً خفیف، گاهی اوقات در بیمارانی که میزان سرمی قابل اندازه گیری از 0.01  تا 1.0 دارند ، مشاهده شده است.

عوامل مداخله گر : نمونه های همولیز، لیپمیک، ایکتریک و آلودگی باکتریال موجب نتایج مثبت و منفی کاذب می گردد.

توضیحات:

1. این آزمایش نباید برای تشخیص عفونت کزاز استفاده شود. تشخیص کزاز با مشاهده علائم بالینی انجام می شود.

2. یک نتیجه کشت زخم مثبت برای عامل کزاز ، ممکن است کلستریدیوم تتانی را تأیید کند ، اما تشخیص عارضه را تأیید نمی کند.

3. سنجش توکسین برای tetanospasmin ممکن است مفید باشد ، اما در آزمایشگاه های معدودی موجود است.

4. نتایج به دست آمده از این سنجش  اثبات تشخیصی عدم محافظت در برابر کزاز یا نشاندهنده مطلق وجود / عدم وجود نقص ایمنی نیست.

          منابع :

1. Chandler, H. M. et al. A new rapid semi-quantitative enzyme immunoassay for tetanus. J. Infect., 8: 137 (1984)

2.Eisel, U. et al. Tetanus toxin: primary structure, EMBO J., 5: 2495 (1986)

3.Melville-smith M.E.et  al. A comparison of Elisa with the toxin neutralization test for the estimation of tetanus antitoxin. J. Biol. Standard., 11: 137 (1983)

4. Demeditec Diagnostics GmbH. Tetanus Toxoid IgG ELIZA Kit

5. https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/36667

6.http://ltd.aruplab.com/Search/SearchOrderables
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه