سیتولوژی ولوو (Vulvar cytology)


نمونه : واژن


ملاحضات نمونه گیری:

از ضایعات مرطوب یا ضایعاتی که در مدخل واژن قرار دارند با یک اسپاچولای چوبی اسکراب تهیه گردد.

در بقیه موارد باید روی ضایعه را با سواپ پنبه ای کشید و سواپ را در سالین قرار داد . سپس سواپ را روی لام شیشه ای چرخاند.

البته میتوان بوسیله تیغ اسکالپل  با دقت اسکراب تهیه نمود.

از ضایعات زخمی هم ممکن است بتوان  نمونه مرطوب و نمونه براش  تهیه کرد.

 برای جلوگیری از خشک شدن در هوا باید سریع نمونه را فیکس نمود.

 

روش:

رنگ آمیزی پاپانیکولا و هماتوکسیلن-ائوزین (H&E) و مشاهده با میکروسکوپ نوری

 

کاربرد:

 ضایعات ولوو خوش خیم و بدخیم

می توان از این روش به همراه کولپوسکوپی (معاینه میکروسکوپی اختصاصی از واژن و گردن رحم ) برای پیگیری بعد از درمان نئوپلازی اینترااپیتلیال وولو (VIN)  استفاده کرد.

 

تفسیر:

 مطالعه سیتولوژیک می تواند وجود دیسپلازی، نئوپلازی، عفونت های ویروسی و قارچی مثل ویروس هرپس سیمپلکس را شناسایی کند.

 

Reference:

 Gray W Kocjan G eds. Diagnostic Cytophatology. 3rd ed. 2010. Churchill  Livingstone

تصویر:
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه