سیتولوژی ادرار(Urine Cytology) 


نمونه: ادرار

 

ملاحضات نمونه گیری:

 از ادرار برای غربالگری بیماری های اورولوژی (بیماری های مرتبط با مجاری ادراری تناسلی در مردان) می توان استفاده نمود.

هرچند ادرار صبح زود برای انجام آزمایشات میکروبیولوژیک مناسب است ولی جهت انجام آزمایشات  سیتولوژیک  مناسب نیست .

نمونه راندوم (تصادفی) یا میانه صبح برای سیتولوژی مناسب است و بایست به سرعت برای پردازش آماده شود.

اگر تأخیر کوتاهی بین گرفتن نمونه و انجام پردازش وجود دارد، نمونه باید در یخچال نگهداری شود.

و اگر این تأخیر طولانی تر باشد  باید از فیکساتیو استفاده شود، یعنی به همان حجم ادرار جمع آوری شده (100-50 سی سی ) الکل 50% اضافه می گردد.

حساسیت سیتولوژی ادرار با تعداد نمونه مورد بررسی افزایش می یابد

در حالت ایده ال می بایست حداقل 3 بار نمونه ادرار راندوم یا میانه صبح برای مطالعه سیتولوژی ارسال شود.

نمونه های کاتتر ممکن است در شرایط بالینی ارسال گردد.

بدلیل اینکه در نمونه گرفته شده از کاتتر تغییرات سلولی ایجاد می شود، ضروری است که پزشک معالج ماهیت نمونه را مشخص کند.

در صورت ضرورت از شستشوی مثانه برای جمع آوری نمونه استفاده می گردد که ممکن است نسبت به ادرار معمولی بهتر پاسخ دهد. مشکل این روش هم مثل روش جمع آوری با کاتتر بوده و پزشک باید آزمایشگاه را از روش نمونه برداری برای تفسیر دقیق مطلع نماید.

می توان توسط سیستوسکوپ براشینگ انجام داد. نمونه براش شده را مستقیماً روی لام می گذارند که می توان بر طبق پروتکل آزمایشگاه  با الکل فیکس کرد یا در هوا خشک نمود.

دادن اطلاعات بالینی مانند وجود سنگ یا شیئی در مسیر راه ادرار حائز اهمیت می باشد زیرا می توانند منجر به تغییرات سیتولوژیکی شود که بدخیمی را تقلید می کند.

 

روش :

 راه های آماده سازی آزمایشگاه متفاوت است و شامل سیتوسانتریفیوژ، آماده سازی فیلتر های غشایی و آماده سازی تک لایه ها می باشد.

 رنگ آمیزی پاپانیکولا و هماتوکسیلن-ائوزین (H&E) انجام می شود و با میکروسکوپ نوری مشاهده می گردد.

 

کاربرد:

شناسایی ضایعات التهابی از جمله عفونت های خاص، کریستال و سنگ های ادراری

تغییرات آتروزنیک و نئوپلاسم های مجاری ادراری

 

تفسیر:

گزارش وجود بدخیمی

ممکن است تفسیر نئوپلاسم های با درجه پایین (low grade) به خاطر اینکه تغییرات هسته ای ناچیز است مشکل باشد.

ممکن است تفسیر در زنان به خاطر آلودگی با سلول های مجرای تناسلی تحتانی محدود شود.

 

Reference:

Gray W and Kocjan G eds. Diagnostic Cytopathology. 3rd ed. 2010. Churchill livingstone.   

تصاویر:
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه