بیوپسی شریان تمپورال(Temporal artery biopsy) 


نمونه :

 قسمتی از شریان تمپورال که با جراحی باز برداشته می شود.

 

روش:

 در صورتیکه شریان در معاینه و لمس نرمال باشد، بخش کوتاهتر (2 cm ) مناسب است؛ در غیر اینصورت بخش بلندتر مورد نیاز است.

بافت تازه : برش انجمادی (Frozen section)،  میکروسکوپی

بافت فیکس شده: اغلب به صورت اورژانسی انجام می شود و سکشن های سریالی متعدد برداشته می شود. قبل از فرستادن نمونه باید با پرسنل آزمایشگاه هماهنگ شود.

سابقه بالینی، از جمله درمان استروئید در حال حاضر و گذشته، ضروری است.

 

کاربرد:

تشخیص آرتریت ژانت سل (تمپورال)

درمان نباید تا زمان نتیجه بیوپسی به تاخیر بیفتد.

 

تفسیر:

 ویژگی های تشخیصی آرتریت تمپورال توسط آسیب شناس گزارش می شود.

 لازم به ذکر است که تغییرات ممکن است یکپارچه (سگمنتال) باشد. بنابراین نتیجه منفی بیوپسی، تشخیص را رد نمی کند.

در 20-15% موارد تشخیص به دنبال بیوپسی از شریان تمپورال مقابل تأیید می باشد.

 

Reference:

 Rosai J. Rosai and Ackerman's surgical  Pathology

:تصاویر
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه