بیوپسی کلیه (Renal  biopsy)


نمونه: بیوپسی سوزنی از طریق پوست (Percutaneous needle biopsy ) یا بیوپسی حین جراحی باز، بیوپسیFNA  (از ضایعات توده)


ملاحضات نمونه گیری:

بیوپسی های کلیه نیاز به روش های جمع آوری اختصاصی دارند و باید در مراکزی با امکانات مناسب و بعد از هماهنگی با پرسنل آزمایشگاه انجام شود.

 

روش:

بافت تازه : ایمونوفلورسانس (IF)  و ژنتیک مولکولی برای بعضی تومورها

بافت فیکس شده: میکروسکوپ نوری( بعضی آزمایشگاه ها از فیکساتیو اختصاصی استفاده می کنند)، ایمونوهیستو شیمی (IHC ) و میکروسکوپ الکترونی (فیکساتیو اختصاصی)

 

کاربرد:

نارسایی حاد کلیه (ARF)، هماچوری گلومرولی، بعضی سندروم های نفروتیک و پروتئینوری ایزوله

 ارزیابی درگیری کلیه در بیماری های سیستمیک ،  شک به نئوپلاسم کلیه، پیگیری بیماران پیوندی و افتراق پس زدن پیوند از دلایل دیگر اختلالات عملکردی کلیه

 

تفسیر:

دسته بندی گلومرولونفریت ها و بقیه گلومرولوپاتی ها (برای مثل دیابت، آمیلوئید، بیماری کلیوی ارثی)، نفریت بینابینی و بیماری عروق کلیه،

پایش رد پیوند،

تشخیص سمیت دارویی و بیماری سیستمیک که بر کلیه ها اثر می گذارد (مانند واسکولیت)،

تشخیص نوع و درجه تومور

 

Reference:

 Zhou XJ et al .Silva's  Diagnostic Renal Pathology

تصاویر:
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه