بیوپسی سوزنی پروستات (Prostate needle biopsy)


نمونه: بافت پروستات


ملاحضات نمونه گیری:

نمونه بیوپسی باید از هردو سمت راست و چپ و میانی پروستات از قسمت جلو و عقب برداشته شود .

معمولا تا 12 بیوپسی برداشته می شود هرچند  گاهی پزشک فقط از مناطق مشکوک به بدخیمی در بیوپسی قبلی نمونه بر می دارد.

نمونه هرقسمت باید در یک ظرف جداگانه گذاشته شود.

 

روش: بررسی بافت شناسی نمونه های ارسال شده

گاهی از IH  برای تأیید تشخیص بدخیمی استفاده می شود.

 

کاربرد:

ارزیابی علت PSA  بالا و یا علائم مشکوک به بدخیمی در معاینه

 

Reference:

 Epstein j.l. et al .Biopsy interpretation of the Prostate. 5th Ed. 2014. Wolters Kluwer.  

:تصاویر

Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه