بیوپسی عضله (Muscle biopsy)

 

نمونه: بافت عضله


ملاحضات نمونه گیری:

 بافت ممکن است با سوزن و یا بیوپسی باز برداشته شود.

توصیه می شود که بافت تازه روی گاز قرار داده شود و طی انتقال سریع به آزمایشگاه در محیط خنک نگهداشته شود.

نمونه را در سالین ایزوتونیک قرار ندهید.

در آزمایشگاه باید نمونه Orient شود و قسمت هایی برای میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترون، ایمونوهیستوشیمی (IHC)، و هیستوشیمی برداشته شود.

بعضی میوپاتی ها ممکن است نیاز به پاتولوژی کمیکال ، مطالعات ژنتیکی و هیستوشیمی داشته باشد.در این موارد نمونه باید بعد از مشاوره به مراکز اختصاصی با امکانات اختصاصی فرستاده شود.

 

روش:

بافت تازه: برش انجمادی (Frozen section)، مطالعات ژنتیکی مولکولار و بیوشیمی

بافت فیکس شده:  میکروسکوپ نوری،IHC ، میکروسکوپ الکترونی(فیکساسیون اختصاصی)

 

کاربرد:

ارزیابی میوپاتی های متابولیک و التهابی مادرزادی (مثل بیماری های ذخیره گلیکوژن) و بیماری موسکولار نوروژنیک

 

تفسیر:

تقسیم بندی بیماری عضله شامل دیستروفی های عضلانی، پلی میوزیت و میوپاتی های متابولیک، تشخیص آتروفی ناشی از قطع عصب

 

Reference :

 Dumbowitz V. Muscle biopsy a partical approach. 4th Ed. 2013. Saunders.


تصاویر:
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه