بیوپسی معده (Gastric biopsy)


نمونه: اندوسکوپی و برداشتن بیوپسی از مخاط معده

 

روش:

بافت تازه: فروزن سکشن و ژنتیک مولکولی

بافت تثبیت شده: میکروسکوپ نوری و ایمونوهیستوشیمی

 

کاربرد:

زخم، گاستریت، عفونت خصوصاً  با هلیکوباکتر پیلوری (H.pylori)، خونریزی،

پیگیری برای دیسپلازی در گاستریت های مزمن،

تشخیص پولیپ ها و تومورهای مزمن.

 

تفسیر:

نوع تومور، درجه(grade)، مرحله (Stage) برای نئوپلاسم ها

 

Reference:

 Montgomery, E. Biopsy interpretation of gastrointestinal tract mucosa


:تصاویر
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه