بیوپسی مری (Esophageal biopsy)


نمونه: بافت مری  


ملاحظات نمونه گیری:

اگر از مناطق مختلف مری برداشته می شود باید در ظرف های متفاوت گذاشته شود.

بهتر است بیوپسی به صورتی که مخاط بر سطح است بر روی کاغذ orient شود و در فیکساتیو فرمالین گذاشته شود.

روش: بیوپسی طی اندوسکوپی برداشته می شود.

کاربرد:  ارزیابی علایم ریفلاکس معده (بازگشت شیره معده به مری)، دیسفاژی (اختلال بلع)، ازوفاژیت حاد و مزمن(التهاب حاد و مزمن مری)، پولیپ های مری، مری بارت، پیگیری دیسپلازی مری (رشد غیرطبیعی سلول های مری) و  بدخیمی

تفسیر : در مواردی که تشخیص تومور است نوع، درجه (grade) و مرحله (stage) باید گزارش شود.

 

Reference:

Montgomery, E.Biopsy interpretation of Gastrointestional Tract Mucosa


:تصاویر

Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه