بیوپسی کولورکتال (Colorectal Biopsy)


نمونه: بافت کلون (روده بزرگ)، رکتوم(مقعد)


ملاحظات نمونه گیری:

درهنگام کولونوسکوپی،  بیوپسی مخاطی از ضایعه برداشته می شود.

برای تشخیص بیماری هیرشپرونگHirscshprung) ) بیوپسی حداقل باید زیر مخاط را شامل شود و از 1 تا 2.5 سانتیمتر بالاترازخط دندانه ای گرفته شود.

اگر شک به کارسینوم وجود دارد نمونه گیری خون جهت بررسی تومور مارکرهای CEA، CA19.9 صورت گیرد.


روش:

از بافت تازه برای فروزن سکشن و ارزیابی بیماری هیرشپرونگ و ژنتیک مولکولی استفاده می شود.

اگر شک به آمیبیازیس وجود دارد باید ارزیابی سریع بر روی بافت تازه برای تروفوزوئیت های آنتاموبا هیستولیتیکا صورت گیرد.


کاربرد:

تشخیص بیماری التهابی روده (IBD)، اسهال مزمن آبکی، کولیت عفونی

تشخیص ضایعات لوکالیزه مثل اولسرها، پولیپ ها و مناطق تنگی مجرا

 ارزیابی دیسپلازی ها در کولیت مزمن

 نوع تومور، مرحله (Stage) و  درجه (grade) آن

تشخیص رسوب های آمیلوئیدی

تشخیص بیماری هیرشپرونگ و ارزیابی گستره بخش آگانگلیونی.

 

Reference:

 Montgomery, E. Biopsy .Interpretation of gastrointestinal tract mucosa.


:تصاویر
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه