نام آزمایش: CA 242

سایر نام ها: کربوهیدرات آنتی ژن 242،

Pancreatic Cancer Antigen 242, tumour carbohydrate antigen 242

بخش انجام دهنده: آنالیز هورمون

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز:  0.5 ml

شرایط و ملاحظات نمونه گیری:

1.        نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد. 

2.        مطابق دستور از بیمار نمونه خون وریدی گرفته و آن را در لوله های جداکننده سرم بریزید.

3.        در کمتر از دو ساعت سرم را از سلول جدا نمایید.

4.        از جمع اوری نمونه شدیداً همولیز اجتناب نمایید.

شرایط نگهداری:

1.        نمونه در دمای 2-8oC به مدت 24 ساعت پایدار است. برای نگهداری طولانی تر نمونه باید در -20oC فریز گردد.

2.        جهت آمادسازی نمونه های فریز شده برای انجام آزمایش بهتر است ابتدا نمونه چند ساعت در دمای یخچال قرار گیرد و سپس در دمای اتاق قرار گیرد.

3.        بهتر است نمونه به آهستگی و بدور از حرارت ذوب گردد.

موارد عدم پذیرش نمونه:

ü      همولیز شدید نمونه

ü      ذوب و فریز مکرر نمونه

ü      نمونه بدون برچسب یا با برچسب اشتباه

 

کاربردهای بالینی: کمک به تشخیص سرطان پانکراس و کولورکتال به همراه تومور مارکر CA19-9.

متدولوزی: آنزیم ایمنو اسی (EIA)

سایر روشها: ELISA، IFA، IRMA، CLIA

مقادیر طبیعی: 20 U/ml

ü      توصیه شده هر آزمایشگاه خود محدوده نرمال را بر اساس فاکتورهای محیطی، آب و هوا، شرایط زندگی، انتخاب بیمار و ... تعیین نماید.

تفسیر: مقادیر افزایش یافته بیش از 20 U/ml می تواند به تشخیص کارسینوم پانکراس و تا حدی در کانسر کولورکتال کمک کند.

           ترجیحاً برای افزایش حساسیت و اختصاصیت همراه با تومور مارکرهای، CEA، CA19-9 و CA50 بکار رود.

عوامل مداخله گر :

§         سطح افزایش یافته CA 242 نباید به طور مطلق نشاندهنده وجود یا عدم وجود بدخیمی باشد و تست CA 242 نباید برای غربالگری سرطان مورد استفاده قرار گیرد.

§         نتایج آزمایش باید تنها همراه با سایر بررسی ها و شیوه های تشخیص و مدیریت بیماری تفسیر گردد و تست CA 242 نباید با معاینات بالینی وضع شده جایگزین گردد.

§         آنتی بادی های ضدریجنت نظیر آنتی بادی انسانی ضد موش (HAMA) یا آنتی بادی های هتروفیل وجود در  نمونه بیماران ممکن است در نتایج تست تداخل نماید.

§         در بیماران دچار یرقان یا کلستاز ممکن است تداخل در نتایج آزمایش رخ دهد.

          منابع :

1. J. L. PujolE. H. CooperM. LehmannD. A. PurvesM. Dan-AoutaJ. MidanderP. Godard, and F. B. Michel, Clinical evaluation of serum tumour marker CA 242 in non-small cell lung cancer. Br J Cancer. 1993 Jun; 67(6): 1423–1429.

2. Jiang XTTao HQZou SC. Detection of serum tumor markers in the diagnosis and treatment of patients with pancreatic cancer. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2004 Aug;3(3):464-8.

3. Haglund CLundin JKuusela PRoberts PJ, CA 242, a new tumour marker for pancreatic cancer: a comparison with CA 19-9, CA 50 and CEA. Br J Cancer. 1994 Sep;70(3):487-92.

4. Ozkan HKaya MCengiz A, Comparison of tumor marker CA 242 with CA 19-9 and carcinoembryonic antigen (CEA) in pancreatic cancer. Hepatogastroenterology. 2003 Sep-Oct;50(53):1669-74.

5. Felix Rückert , Christian Pilarsky  and Robert Grützmann, Serum Tumor Markers in Pancreatic Cancer—Recent Discoveries, Cancers 2010, 2, 1107-1124; doi:10.3390/cancers2021107.

6. CanAg CA242 EIA Kit catalog, FUJIREBIO® Diagnostics, Inc.

 
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه