نام اختصاری: HLA_B

سایر نام ها: پنل تشخیصی آنتی ژن لکوسیتی انسان) لوکوس HLA-B )

Human leucocyte Antigen Diagnostic, HLA _B7, HLA _B8, HLA _B27, HLA _B5/51  

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: خون تام

حجم نمونه مورد نیاز:  10سی سی خون دفیبرینه و یا  10 سی سی خون هپارینه ،  3 سی سی خون حاوی  EDTA (در مورد فلوسیتومتری)

شرایط نمونه گیری: ترجیحاً بیمار ناشتا باشد.  

ملاحظات نمونه گیری:

1.   مطابق دستورالعمل آزمایشگاه از بیمار نمونه خون وریدی گرفته شود.

2.   محل خونگیری را از نظر خونریزی بررسی نمایید. بهتر است محل خونگیری را با پانسمان فشارنده ببندید.

3.   نمونه خون گرفته شده را به ظرف دیگری انتقال ندهید.

4.  در مورد روش سرولوژی به دلیل اینکه نمونه مورد نظر خون دفیبرینه می باشد لذا تنطیم دقیق دور شیکر (RPM) و زمان شیکر مهم می باشد. در غیر این صورت سلول ها پاره شده و تست قابل انجام نیست.

5.   در زمان کوتاهی نمونه گرفته شده را به بخش انجام دهنده آزمایش ارسال نمایید.

6.  فرمی را با عنوان شرح حال از بیمار پر نموده و آن را ثبت نمایید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

1.       تغییرات شدید دما در طی حمل و نقل نمونه (حمل و نقل نادرست نمونه)،

2.       لخته بودن یا لیز بودن نمونه،

3.       نمونه خون فریز شده،

4.       نمونه خونی که 72 ساعت از زمان جمع آوری آن گذشته باشد.

شرایط نگهداری: پایداری نمونه در دمای اتاق تا 72 ساعت می باشد. از نگهداری نمونه در یخچال یا فریزر اجتناب گردد.

کاربردهای بالینی: کمک به تشخیص بیماری های خاص از جمله بیماری های  اتوایمیون و روماتوئیدی

        روش مرجع: -

روش ارجح: PCR

سایر روشها: روش سرولوژِیک (  (Cytotoxicity، فلوسیتومتری

مقادیر طبیعی: منفی

         تفسیر: بر اساس بیان آنتی ژن HLA، نتیجه به صورت مثبت یا منفی گزارش می گردد.

1.      مثبت شدن  HLA_B7در کنار HLA_DQ8 می تواند ریسک کانسر دهانه رحم (سرویکس) را بالا ببرد. با پوکی استخوان بعد از یائسگی (postmenopausal osteoporosis) و یا سارکوئیدوزیس می تواند ارتباط داشته باشد. و ارتباط ضعیفی با  اختلال نرولوژیک از جمله ناکرولپسی (narcolepsy) و هموکروماتوز ناشناخته دارد.

2.       مثبت شدن HLA _B8   با چندین بیماری از جمله بیماری سلیاک ، میاستنی گراویس ، لوپوس اریتماتوز، هپاتیت مزمن فعال  و درماتیت هرپتی فورم همراه است.

3.      HLA-B27   در تشخیص بیماری های اتوایمیون و روماتوئیدی مانند بیماری گریوز، یووییت قدامی،  انکلوزیون اسپوندیلیت ، سندرم رایتر و آرتریت جوانان

 ( juvenile  Rumatoied Arteritis ) کمک کننده است. مکانیسم این همراهی هنوز شناخته نشده است، اما احتمالا به علت حرکت ترجیهی ژن ها است . بیشترین شیوع   HLA-B27در انکلوزیون اسپوندیلیت می باشد. برخی از مطالعات نشان داده اند که آلل HLA-B27:06  ممکن است با بیماری انکلوزیون اسپوندیلیت همراه نباشد.

4.       افرادی که HLA_B5 /B51  مثبت هستند، ریسک ابتلا به بیماری بهجت در آنها افزایش می یابد.

عوامل مداخله گر :

·         تغییرات شدید دما در طی حمل و نقل نمونه منجر به تداخل در نتایج آزمون می گردد.         

منابع :

1.      Wang SS, Wheeler CM, Hildesheim A, et al. (November 2001). "Human leukocyte antigen class I and II alleles and risk of cervical neoplasia: results from a population-based study in Costa Rica". J. Infect. Dis. 184 (10): 1310–4. doi:10.1086/324209.PMID 11679920.

2.      Jump up^ Bhattacharya P, Sengupta S (October 2007). "Predisposition to HPV16/18-related cervical cancer because of proline homozygosity at codon 72 of p53 among Indian women is influenced by HLA-B*07 and homozygosity of HLA-DQB1*03". Tissue Antigens 70 (4): 283–93.doi:10.1111/j.1399-0039.2007.00894.xPMID 17767549.

3.      Jump up^ Grunewald J, Eklund A, Olerup O (March 2004). "Human leukocyte antigen class I alleles and the disease course in sarcoidosis patients".Am. J. Respir. Crit. Care Med. 169 (6): 696–702. doi:10.1164/rccm.200303-459OCPMID 14656748.

4.      Jump up^ Harjacek M, Margetić T, Kerhin-Brkljacić V, Martinez N, Grubić Z (2008). "HLA-B*27/HLA-B*07 in combination with D6S273-134 allele is associated with increased susceptibility to juvenile spondyloarthropathies". Clin. Exp. Rheumatol. 26 (3): 498–504. PMID 18578977.

5.      Jump up^ Raha-Chowdhury R, Bowen DJ, Burnett AK, Worwood M (June 1995). "Allelic associations and homozygosity at loci from HLA-B to D6S299 in genetic haemochromatosis". J. Med. G

6.      Goldberg MA, Arnett FC, Bias WB, Shulman LE (1976). "Histocompatibility antigens in systemic lupus erythematosus". Arthritis Rheum. 19(2): 129–32. doi:10.1002/art.1780190201. PMID 1259797.

7.         Brewerton DA, Hart FD, Nicholls A, et al: Ankylosing spondylitis and HLA-27. Lancet 1973;1:904-907

 

8.       Albrecht J, Muller HA: HLA-B27 typing by use of flow cytofluorometry. Clin Chem 1987;33:1619-1623

  1. Arthritis Rheum. 2009 Oct 15;61(10):1287-96. doi: 10.1002/art.24642.HLA-B51/B5 and the risk of Behçet's disease: a systematic review and meta-analysis of case-control genetic association studies.de Menthon M1, Lavalley MPMaldini CGuillevin LMahr A.
  2. Myo clinic, http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/62152, Available at myomedicallaboratories.                                                                                  

 
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه