نام اختصاری: CRP

سایر نام ها:  پروتئین واکنشگر- C

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: ml 0.5

شرایط نمونه گیری:

1.        اغلب نیاز به ناشتایی نمی باشد.

2.       پس از نمونه گیری فوراً سانترفیوژ و سرم جدا گردد.

ملاحظات نمونه گیری:

1.        سن و جنس بیمار را در برگه آزمایش ثبت نمایید.

2.       ترجیحاً نمونه فاقد همولیز و لیپمیک باشد.

موارد عدم پذیرش نمونه: نمونه با همولیز شدید مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری: نمونه در دمای اتاق به مدت 72 ساعت و در دمای C 4 و  C 20-  به مدت 14 روز پایدار است.

کاربردهای بالینی:

1-    تشخیص فرایندهای التهابی سیستماتیک

2-    تشخیص عفونت و ارزیابی پاسخ به درمان آنتی بیوتیکی عفونت های باکتریایی

3-    تشخیص افتراقی فاز فعال بیماری از فاز غیر فعال در مبتلایان به عفونت همزمان

روش های متداول: IRMA, RIA

سایر روشها: ELISA, HIA (Tina-quant, Hemogenus Immunoassay)

مقادیر طبیعی:

mg/L 8    یا  mg/dl 0.8

تفسیر: مقادیر بالای این پروتئین با فرآیندهای التهابی حاد سازگار است.

 

افزایش سطح:  

1-    واکنش های التهابی حاد غیر عفونی مانند آرتریت، تب حاد روماتیسمی، سندرم رایتر بیماری کرون

2-    بیماری های کلاژن عروقی مانند سندرم واسکولیت، لوپوس  اریتروماتوز

3-    انفارکتوس یا آسیب بافتی مانند انفارکتوس حاد میوکارد، انفارکتوس ریوی، رد پیوند کلیه یا مغز استخوان ، ترومای وارد بر بافت نرم

4-    عفونت ها باکتریایی مانند عفونت جراحت پس از عمل، عفونت مجاری ادراری، پیلونفریت، سل و مننژیت

5-    بیماری بدخیم

عوامل مداخله گر:

·        استفاده از IUD به علت التهاب بافتی موجب نتایج مثبت کاذب می گردد.

·        کدورت بیش از حد سرم ممکن است موجب تداخل (روش نفلومتری ) در انجام آزمایش گردد.

·         مصرف قرص های ضدبارداری (OCP) ممکن است سطح CRP را افزایش دهد. هورمون های اگزوژن موجب افزایش کاذب می گردد.

توضیحات:

مقادیر افزایش یافته CRP یه طور کلی غیر اختصاصی بود و بدون یک سابقه بالینی کامل نباید تفسیر گردد.

منابع:

  1. Tietz NW, Burtis CA, Ashwood ER: In Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Third edition. Edited by CA Burtis, ER Ashwood. Philadelphia, WB Saunders Company, 1999

2. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه