نام اختصاری: L.E cell

سایر نام ها: سلول ال ای، سلول لوپوس اریتروماتوز، تجسس سلول LE

Systemic Lupus erythematosus cell, Lupus erythematosus test

بخش مورد انجام: هماتولوژي

نوع نمونه قابل اندازه گیری : از خون کامل لخته شده که به مدت 7 ساعت در 20 درجه قابل نگهداری است استفاده می شود.

حجم نمونه مورد نیاز: 10 ml

شرایط نمونه گیری: نیاز به شرايط خاصي نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

1.       از بیمار نمونه خون وریدی از داخل آرنج یا پشت دست گرفته می شود. قبل از نمونه گیری، محل نمونه گیری را با یک ماده آنتی سپتیک (ضد عفونی کننده) تمییز کنید.

2.       به میزان 10 ml از خون بیمار را در لوله های شیشه ای  بدون ماده ضد انعقاد جمع آوری می نماییم.

3.       محل خون گیری را از لحاظ خونریزی بررسی نمایید و در صورت نیاز بانداژ نمایید.

4.       در نوزادان یا کودکان خردسال، ممکن است از یک ابزار نوک تیز نظیر لانست، برای سوراخ کردن پوست و نمونه گیری استفاده گردد.

موارد عدم پذیرش نمونه:

شرایط نگهداری: 7 ساعت در 20 درجه سانتیگراد

اطلاعات تکمیلی: لوپوس اريتماتوس يك بيماري اتوايميون سيستماتيك مي باشد كه بر تست هاي مختلفي از بدن از جمله قلب، مفاصل، پوست، ريه، عروق خوني كبد، كليه و سيستم عصبي مي تواند تاَثير گذار باشد.

نتيجه اين تاَثير التهاب و صدمه بافتي است. LE.Cell آزمايش غير اختصاصي تشخيص لوپوس محسوب مي گردد. اين تست در 50% تا 75% بيماران با لوپوس اريتماتوز، نتيجه مثبت دارد اما در بيماري هاي مختلف بافت همبند، آرتريت روماتوئيد، سندرم شوگرن، هپاتيت مزمن فعال، سيروز صفراوي اوليه و لوپوس ناشي از دارو يا داروهاي القاكننده ANA نيز سلول LE ديده مي شود. اين تست براي تشخيص لوپوس كافي نبوده و آزمايشاتي نظير ANA و Anti DNA جايگزين بهتري براي آن محسوب مي گردد.

در اين تست به دنبال ايجاد پارگي در گلبول هاي سفيد و رهاشدن هسته، نوعي آنتي بادی آنتي نوكلئوپروتئينی (از جنس IgG) با هسته هاي سلول هاي پاره شده گلبول سفید وارد واكنش مي گردد و محصول آن شكل هموژنيزه شده اي از هسته رها شده مي باشد كه مي تواند توسط سلول هاي فاگوسيت كننده اي همچون نروتروفيل ها بلعيده شود. بدين ترتيب در داخل سلول LE توده اي بزرگ از هسته هموژنيزه شده وجود دارد كه هسته سلول فاگوسيت كننده را به حاشيه مي راند. در صورتي كه چندين نوتروفیل جهت حمله و فاگوسيت كردن هسته هموژنيزه در پیرامون آن قرار گيرند، شكل روزت LE.cell را تشكيل مي دهند (پدیده Rosette).

کاربردهای بالینی: این پدیده در بیماریهایی نظیر لوپوس اریتماتوز سیستمیک(75- 50 درصد)، آرتریت روماتوئید ( 9- 3 درصد)، بیماریهای کلاژن نظیر اسکلرودرما، هپاتیت مزمن، بیماری سرم و حساسیت های دارویی مشاهده می گردد.

روش ها : روش لخته، روش دفیبرینه کردن (Rotary glass bead test)، (Rotated &Washed Clot)

ü     برای اطلاعات بیشتر به جلد دوم کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران صفحه 1923 مراجعه نمایید.

مقادیر طبیعی: در شرایط طبیعی سلول LE وجود ندارد.

تفسیر: زمانی LE مثبت گزارش می شود که یک تا چهار سلول LE در مدت زمان 20 دقیقه در هر اسلاید مشاهده گردد. موارد مثبت در بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) مشاهده می گردد.

عوامل مداخله گر:

§        داروهای ایجاد کننده LE مثبت عبارتند از: کلرپرومازین، هیدرالازین، پنی سیلامین، فنی توئین، پریمیدون، تیویوراسیل ها ....

§        در افراد تحت درمان با کورتن تعداد سلول های LE کاهش یافته و بندرت یافت می شود.

§        سلول های "Tart" از سلول های LE براحتی قابل تشخیص هستند اما بندرت منبع خطا می شوند.

§        افزایش میزان هپارین در ایجاد این پدیده اثر مهاری دارد. ضد انعقاد EDTA هم ایجاد منفی کاذب می کند.

§        سطح پایین کمپلمان و شمارش لکوسیت باعث متوقف شدن ایجاد سلول LE می شود.

توضیحات:

·        روشی که از خون کامل استفاده می کند راحتترین روش بوده و انتخاب اول است.

·        ارزش اصلی روش غیر مستقیم بررسی آینده نگر تأثیر درمان روی ( فعالیت تولید سلول LE) سرم می باشد.

·        وجود سلول LE در لوپوس برای تشخیص کافی نیست و آزمایش ANA یا آنتی بادی ضد هسته ای خاص که یک آنتی بادی بر علیه DNA دو رشته ای است جایگزین بهتری برای آن است.

·        روش دفیبرینه کردن برای تشخیص سلول LE اختصاصی تر است و بر روش لخته ارجحیت دارد. روش  Rotated and Washed Clot دارای حساسیت بیشتری بوده و سلول LE  بیشتری را می توان دید.

·        سرم فرد مشکوک به SLE همراه با لکوسیتهای یک فرد نرمال به منظور بررسی وجود آنتی بادی مسئول پدیده LE انکوبه می شوند.

منابع:

1. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

2. سایت مرکز پزشکی :UCSF http://www.ucsfhealth.org/tests/003635.html
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه