نام اختصاری: L.A

سایر نام ها: ضد انعقاد لوپوسی،

Sensitive to lupus anticoagulamt, APTT clotting time reagent, lupus inhibitor detection

 

بخش انجام دهنده: هماتولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: پلاسما سیتراته (Na Cit)

حجم نمونه مورد نیاز:  3 ml  پلاسما فقیر از پلاکت.

شرایط نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

2. با نظر پزشک متخصص، از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین، آرگاتروبان، آنژیوکس و ویتامین K ، قبل از انجام آزماش اجتناب شود.

ملاحظات نمونه گیری:

1.  خونگیری وریدی تمیز و استریل ضروری است. کل نمونه برداری باید با یک خونگیری جمع آوری شود، ادغام نمونه غیر قابل قبول است.

2.  جمع آوری مویرگی غیر قابل قبول است.

3.  برای بیماران با سطح هماتوکریت بیشتر از 55٪ باید یک لوله ویژه جهت تنظیم هماتوکریت استفاده گردد. جهت تهیه این لوله  با آزمایشگاه تماس بگیرید.

4.  از ویال های حاوی ضد انعقاد سیترات سدیم %3.2  (ویال های درب آبی روشن)  جهت جمع آوری نمونه استفاده نمایید. نمونه را به آرامی مخلوط نمایید.

5.  محل نمونه گیری را از لحاظ خونریزی و هماتوم بررسی نمایید.

6.  در عرض 60 دقیقه پس  از جمع آوری،  نمونه را به مدت 15 دقیقه در  g1500 سانتریفیوژ کنید.

7.  جهت جدا کردن پلاسما از پیپت پلاستیکی استفاده نمایید. نمونه پلاسما را در ویال های پلاستیکی جدا نمایید. دقت نمایید از ورود لایه بافی کوت (غنی از گلبول سفید و پلاکت) اجتناب گردد.

8.  پلاسمای جدا شده را برای بار دوم سانتریفیوژ نموده و پلاسما فقیر از پلاکت را به یک ویال پلاستیکی جدید انتقال دهید.

9.  پلاسما باید عاری از پلاکت (کمتر از 10,000 ul) باشد. بلافاصله نمونه را تا زمان آزمایش فریز نمایید.

10.     در صورت نمونه گیر ی در خارج از آزمایشگاه، نمونه را بالافاصله در مجاورت یخ خشک به آزمایشگاه ارسال نمایید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

ü      لوله نامناسب

ü      نمونه لخته شده

ü      نمونه با عدم تناسب خون به ضد انعقاد سیترات سدیم

ü      استفاده از سایر ضدانعقادها جهت تهیه پلاسما

ü      نمونه بدون برچسب یا با برچسب اشتباه

ü      همولیز (خفیف، شدید)

ü      ذوب و فریز مکرر نمونه

ü      نمونه فریز نشده با بیش از 4 ساعت ماندگاری در دمای اتاق

شرایط نگهداری:

1.  نمونه خون گرفته شده را تا جداسازی پلاسما در جای سرد قرار دهید. پلاسمای جدا شده را سریعاً تا زمان آزمایش فریز نمایید.

2.  پایداری نمونه در دمای اتاق و دمای یخچال، 4 ساعت و در فریزر (-20oC) 3 ماه  و در  -80oC ،  18 ماه می باشد.

کاربردهای بالینی: جهت تشخیص زمان ترومبوپلاستین ناکامل فعال شده (APTT) و بررسی انعقاد (یک معرف مکانیکی در سیستم انعقادی )

روش مرجع و ارجح: -

روش متداول: Photo-Optical Clot Detection

سایر روشها: A prolonged PTT is investigated to determine the presence of a Lupus Anticoagulant

مقادیر مرجع: APTT: 30 – 45 second,     APTT is Abnormal > 45''

تست غربالگری LA1 (dRVVT ):           < 45 second

تست تاییدیه LA2 (PTT-LA): < 40 second

نسبت LA1/LA2: < 1.40

تفسیر:  نتایج APTT بالاتر از حد طبیعی  45 ثانیه را می توان در حضور مصرف آنتی کواگولانتهایی (ضد انعقادها) نظیر هپارین، هیرودین، ارگاتروبان، آنژیوکس و ویتامین K مشاهده کرد.

همچنین در اختلالات فاکتورهای انعقادی II، V، X، کمتر از 10 درصد فعالیت و فاکتورهای VIII، IX، XI و XII کمتر از 20 درصد فعالیت و اختلالات کبدی،  ضد انعقاد لوپوسی قابل بررسی است.

عوامل مداخله گر :

*      لخته، پلاسمای ایکتریک، لیپمیک و همولیزه در نتایج آزمایش تداخل ایجاد می نماید.

*      ضدانعقاد های دیگر از جمله هپارین و EDTA منجر به نتایج غیر معتبر می گردند.

*      نگهداری نمونه در دمای یخچال بیشتر از 4 ساعت، در نتایج آزمون تأثیر گذار است.

  اطلاعات تکمیلی:

 ضد انعقاد لوپوس (LA) عضوی از  خانواده آنتی بادی های اختصاصی فسفولیپید می باشد. جنس این آنتی بادیها IgG، IgM و یا مخلوطی از این دو می باشد.

حضور این آنتی بادی ها در افراد مستعد به خونریزی (hemorrhagic diathesis) همراه نیست، بلکه به حوادث ترومبوتیک مرتبط شده اند. علاوه بر این در ترومبوز با سایر عوارض بالینی، حضور LA مشاهده شده است. این موارد شامل سکته مغزی، اندوکاردیت ترومبوتیک غیر باکتریایی، reticularis livedo و انواع عوارض زایمانی مانند مرگ داخل رحمی جنین، سقط مکرر، اختلال رشد جنین، پره اکلامپسی زودرس،  تهوع و داءالرقص.

توضیحات:

·         اگر به آلودگی با هپارین مشکوک هستید،  روش حذف هپارین باید انجام شود.

·         نمونه خون مورد نظر باید به نسبت 1 به 9 (برای مثال 0.2 سیترات سدیم به 1.8 خون) مخلوط شود.

          منابع :

1.        سايت مايو کلنيک (Mayo mediacal laboratories): http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/91714

2.        سایت ARUPlab: http://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/0030181

3.        سایت childrensmn: http://www.childrensmn.org/manuals/lab/Coagulation/019320.asp

4.        سایت questdiagnostics: http://www.questdiagnostics.com/testcenter/TestDetail.action?ntc=7079

5.      NCCLS (CLSI). Hemorragies et thrombosis- Hyphenbiomed

 
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه