نام اختصاری: HLA B-27

سایر نام ها: آنتی ژن B-27 لنفوسیت انسان، آنتی ژن B-27 لکوسیتی سازگاری نسجی، Leukocyte Antigens B-27، HLA B-27 Antigen

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: لنفوسیتها

حجم نمونه مورد نیاز:6ml    خون کامل ( EDTA یا ACD)

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.   

ملاحظات نمونه گیری:

1.        مطابق دستورالعمل آزمایشگاه از بیمار نمونه خون وریدی گرفته شود.

2.        محل خونگیری را از نظر خونریزی بررسی نمایید. بهتر است محل خونگیری را با پانسمان فشارنده ببندید.

3.        نمونه خون گرفته شده را به ظرف دیگری انتقال ندهید.

4.        در زمان کوتاهی نمونه گرفته شده را به بخش انجام دهنده آزمایش ارسال نمایید.

موارد عدم پذیرش نمونه: : تغییرات شدید دما در طی حمل و نقل نمونه (حمل و نقل نادرست نمونه).

شرایط نگهداری:

1.        در دمای اتاق نگهداری شود. جهت DNA Typing در یخچال گذاشته شود پاداری نمونه در دمای اتاق 4 روز می باشد.

2.        نمونه می‌بایست در اولین فرصت ممکن مورد آزمایش قرار گیرد مگر اینکه جهت DNA typing استفاده شود

         اطلاعات تکمیلی:

           آنتی ژن های HLA بر سطح گلبول های سفید و کلیه سلول های هسته دار سایر بافتها وجود دارند. این آنتی ژنها را می توان به آسانی بر سطح لنفوسیتها شناسایی نمود.         وجود یا فقدان این آنتی ژن ها توسط ژنهای موجود بر روی کروموزوم شماره شش تعیین می شوند. یکی از آنتی ژنهای HLA، آنتی ژن HLA B-27 می باشد.

 HLA-B27 در 3 تا 4 درصد از آفریقایی‌ها، 6 تا 8 درصد از قفقازی‌ها و 1 درصد از آسیایی‌ها وجود دارد. HLA-B27 یک ارتباط قوی با مبتلایان به اسیوندیلیت آنکیلوزان(AS; Marie-Strumpell disease)  دارد ولی در همه آنها دیده نمی‌شود، بلکه حدود 90% بیماران دارای آن هستند. یک بیمار B27 مثبت که یافته‌های بالینی و رادیولوژیک آن مطابق با AS باشد، احتمال اینکه بیماری را داشته باشد یا مبتلا شود 100 برابر فردی است که B27 آن منفی باشد. بهرحال این آنتی‌ژن علت بیماری نیست چرا که 7-5% از افراد طبیعی هم B27 مثبت هستند. از این تست نباید به عنوان روش غربالگری جهت AS استفاده شود. آنتی‌ژن ارتباط کم‌تری با سندرم رایترز، آرتریت‌ پسوریاتیک،  JRA و سایر آرتریت‌های به دنبال عفونت با ارگانیسم‌های گرم منفی دارد. همچنین ارتباط B27 با فقدان مادزادی اجزاء C2 و C4 کمپلمان، هیپرپلازی آدرنال و بیماری التهابی روده هم دیده شده‌ است

کاربردهای بالینی: ارزیابی اسپوندیلوآرتریت یا اسپوندیلیت آنکیلوزان ، روماتوئید آرتریت جوانان (JRA)، سندرم رایترز، آرتریت پسوریاتیک و یووئیت قدامی

روش مرجع: -

روش ارجح: فلوسایتومتری (Flow cytometry)

سایر روشها: سیتوتوکسیسیتی وابسته به کمپلمان، روش‌های مبتنی بر DNA .

مقادیر مرجع: یک گزارش تفسیری ارائه خواهد شد. در حالت طبیعی منفی می باشد.

تفسیر: حدود 8٪ از افراد سالم حامل آنتی ژن HLA-B27 می باشند. HLA-B27 در حال حاضر تقریباً در 90٪ از بیماران مبتلا به اسپوندیلیت انکیلوزان ،80% بیماران دچار سندرم رایترز و 42% بیماران دچار آرتریت روماتوئید جوانی وجود دارد. با این وجود به علت فقدان اطلاعات دیگری در مورد این اختلالات این تست تشخیصی نمی باشد.

عوامل مداخله گر : تغییرات شدید دما در طی حمل و نقل نمونه، ممکن است منجر به تغییرات غیر قابل پذیرش نمونه جهت انجام آزمایش گردد.

توضیحات:

·         HLA-B27 متعلق به MHC کلاس یک بوده و با بیماری اسپوندیلیت آنکیلوزان، سندرم رایترز و آرتریت جوانان مرتبط می باشد. میکانیسم ارتباط هنوز نامشخص است.

·         افزایش شیوع HLA-B27 در بیماری های روماتیسمی خاص، به ویژه انکیلوزان اسپوندیلیت (90%) مشاهده شده است .

·         مطالعات نشان داده اند که آلل B * 27:06، در حال حاضر در درصد کمی از افراد نژاد آسیایی ممکن است با اسپوندیلیت انکیلوزان همراه نباشد.

          منابع :

  1. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر
  2. سايت مايو کلنيک (Mayo mediacal laboratories): http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/9648

3. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P: 738-739
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه