نام اختصاری: A.A.Q

سایر نام ها: اسید آمینه پلاسما، Amino Acid Screening test, Screening of Amino Acid disorder

بخش مورد انجام : HPLC

نوع نمونه قابل اندازه گیری: پلاسما ( EDTA یا هپارینه)

حجم نمونه مورد نیاز: ml 5

شرایط نمونه گیری:

1-    نیاز به بیش از چهار ساعت ناشتایی در اطفال  کودکان می باشد.

2-    بلافاصله بعد از نمونه گیری پلاسما باید در ویال های پلاستیکی جدا گردد.

ملاحظات نمونه گیری:

1-    سن بیمار را یادداشت کنید.

2-    دانستن سابقه خانوادگی ، شرایط بالینی (بدون علائم، علائم حاد) ، رژیم غذایی و درمان دارویی ضروری است و بایستی یادداشت گردد.

موارد عدم پذیرش نمونه: نمونه غیر ناشتا مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری: نمونه پلاسما در C 20- به مدت 14 روز پایدار است.

کاربردهای بالینی: ارزیابی بیماران مبتلا به اختلالات مادرزادی متابولیسم (inborn error of metabolism) همچنین در ارزیابی اختلالات غدد درون ریز، بیماری های کبدی، بیماری های عضلانی، بیماری های بدخیم، اختلالات عصبی، اختلالات تغذیه ای، نارسایی کلیه و سوختگی مفید است.

روش مرجع: HPLC

روش ارجح: Tandem Mass Spectrometry ، HPLC

مقادیر طبیعی:

مقادیر رفرانس اسیدهای آمینه پلاسما

 (nmol/mL)

گروههای سنی

<24 ماهگی

2-17 سالگی

 سالگی 18

فسفوسرین              (PSer)

<109

<95

<18

فسفاتیدیل اتانول آمین (PEtN)

<6

<5

<12

تورین                   (Tau)

37-177

38-153

42-156

آسپارژین               (Asn)

25-91

29-87

37-92

سرین                  (Ser)

69-271

71-208

63-187

هیدروکسی پرولین   (Hyp)

8-61

7-35

4-29

گلیسین                 (Gly)

111-426

149-417

126-490

گلوتامین               (Gln)

316-1020

329-976

371-957

اسید آسپارتیک        (Asp)

2-20

<11

<7

اتانول آمین            (EtN)

<70

<64

<67

هیستیدین              (His)

10-116

12-132

39-123

ترئونین                (Thr)

47-237

58-195

85-231

سیترولین              (Cit)

9-38

11-45

17-46

سارکوزین            (Sar)

<5

<5

<5

بتا آلانین              (bAla)

<28

<27

<29

آلانین                  (Ala)

139-474

144-557

200-579

گلوتامیک اسید       (Glu)

31-202

22-131

13-113

1-متیل هیستیدین   (1MHis)

<11

<20

<28

3-متیل هیستیدین   (3MHis)

<1

<1

2-9

آرژینوسوکسینیک اسید (Asa)

<2

<2

<2

کارنوزین              (Car)

<13

<1

<1

آنسرین                 (Ans)

<1

<1

<1

هموسیترولین          (Hcit)

<5

<2

<2

آرژنین                 (Arg)

29-134

31-132

32-120

آلفا آمینو آدپیک اسید (Aad)

<4

<3

<3

بتا آمینو بوتیریک اسید (GABA)

<4

<3

<2

بتا آمینو ایزوبوتریک اسید (bAib)

<9

<5

<5

آلفا آمینو بوتریک اسید (Abu)

7-28

7-31

9-37

هیدروکسی لیزین      (Hyl)

<4

<3

<2

پرولین                  (Pro)

85-303

80-357

97-368

اورنتین                 (Orn)

20-130

22-97

38-130

سیستاتیونین            (Cth)

<2

<2

<5

سیستین                 (Cys)

2-32

2-36

3-95

لیزین                   (Lys)

49-204

59-240

103-255

متیونین                 (Met)

11-35

11-37

4-44

والین                    (Val)

83-300

106-320

136-309

تیروزین                (Tyr)

26-115

31-106

31-90

هموسیستین            (Hcy)

NA

NA

<5

 ایزولوسین             (IIe)

31-105

30-111

36-107

لوسین                  (Leu)

48-175

51-196

68-183

فنیل آلانین             (Phe)

28-80

30-95

35-80

تریپتوفان               (Trp)

17-75

23-80

29-77

آلوایزولوسین          (Allolle)

<2

<3

<5

 

تفسیر:

هنگامی که نتایج غیر طبیعی آشکار گردد، یک تفسیر دقیق از داده ها از جمله مرور کلی از نتایج و اهمیت آن ها و ارتباط آن با اطلاعات بالینی در دسترس ضروری است. توصیه می شود تست های بیوشیمیایی تکمیلی، مطالعات تاًییدی در شرایط آزمایشگاهی (invitro) نظیر سنجش آنزیمی، و آنالیز مولکولی جهت تشخیص افتراقی انجام گردد. همچنین ثبت نام و شماره تلفن مخاطبین و شماره تلفن و یکی از مدیران آزمایشگاه جهت تماس با پزشک معالج بیمار توصیه می شود.

عوامل مداخله گر:

نتایج منفی کاذب در صورت کمبود تغذیه پروتئینی 2 روز قبل از آزمایش و نتایج مثبت کاذب در نوزادان نارس به دلیل نارسایی کبدی ممکن است دیده شود. مصرف بعضی از آنتی بیوتک ها از قبیل آمپی سیلین و کوتریماکسازول در نتایج مثبت کاذب ایجاد می کند.

توضیحات:

·        مقادیر مرجع برای بیماران ناشتا تعیین نشده است.

·        نتايج كمي اندازه گيري اسيدهاي آمينه پلاسما با نتايج كمي آن در ادرار مورد ارزيابي قرار گيرد.

منابع:

Amino acids. In The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. Eighth edition. Edited by CR Scriver, AL Beaudet, WS Sly, et al. New York, McGraw-Hill, Inc. 2001, pp 1667-2105
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه