نام اختصاری: HBeAb ، Anti-HBe

سایر نام ها: Anti-Hepatitis B envelope، HepB e Ab

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، پلاسما تازه

حجم نمونه مورد نیاز:   1 ml

شرایط نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

2. نمونه گیر باید  قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد.  

ملاحظات نمونه گیری:

1.  محل خونگیری را از نظر خونریزی بررسی نمایید.

2.  به بیمار مشکوک به هپاتیت گوشزد نمایید که از تماس نزدیک با سایر افراد پرهیز کند.

3.  تا زمانی که نتایج سرمی خلاف آن را ثابت ننموده، بیمار را باید آلوده در نظر گرفت.

4.  پس از نمونه گیری سوزن سرنگ را بلافاصله در ظرف مخصوص (Safety box) بدور اندازید.

5.  در صورت نمونه گیری در خارج از آزمایشگاه، نمونه را سریعاً به آزمایشگاه بفرستید.

6.  برای بیماران مشکوک به هپاتیت فرمی از سابقه ابتلاء به بیماری را یادداشت کرده و آن را مستند کنید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

ü      نمونه همولیزه شدید.

ü      نمونه لیپمیک شدید.

ü      نمونه ایکتریک شدید.

ü      فریز کردن و ذوب کردن مکرر

ü      استفاده از نمونه های حاوی فیبرین، آلودگی میکروبی و  غیر شفاف توصیه نمی شود.

شرایط نگهداری:

§   نمونه خون را در ظرف 24 ساعت سانتریفیوژ کرده و سرم را از لخته جدا نمایید.  نمونه به مدت 24 ساعت در دمای اتاق  و 7 روز در ◦c 4 پایدار است.

§   برای نگهداری طولانی تر نمونه را در ◦c 20-  قرار دهید.

کاربردهای بالینی:

1.  تشخیص آلودگی بیماران ناقل ویروس هپاتیت B

2.  پایش بر وضعیت عفونت مزمن بیماران آلوده به HBV

3.  تشخیص پاسخ عفونت هپاتیت B به درمان با داروهای ضد ویروس)مانند اینترفرون α).

روش مرجع: RIA

روش ارجح: ELISA ( ساندویچ رقابتی)

سایر روشها: کمی لومینوسانس

مقادیر طبیعی: منفی (عدم حضور آنتی بادی در سرم).

ü      مقادیر بر اساس Cutoff تعیین شده در کیت لحاظ می گردد.

تفسیر: این آزمایش در بیماران مبتلا به عفونت هپاتیت B حاد توصیه می شود. ظهور آنتی بادی HBe و عدم وجود آنتی ژن HBe  نشانه خاتمه مرحله حاد

عفونت  HBV و کاهش احتمال عفونی بودن فرد است. اندازه گیری این آنتی بادی جهت تعیین ناقلین مزمن HBV مفید می باشد. در صورت مزمن شدن عفونت

این آنتی بادی بمدت طولانی همراه با HBsAg و یا بدون آن در خون باقی می ماند.

عوامل مداخله گر :

·   معمولترین خطا در روشهای EIA، RIA شستشو ناکافی و یا آلودگی معرف با مواد آلوده می باشد.

·    نمونه های دارای فیبرین، آلودگی میکروبی، همولیزه ، لیپمیک و ایکتریک  موجب تداخل در آزمایش می گردد.

·   روش رادیوایمونواسی تزریق رادیونوکلوئید در هفته قبل از آزمایش ایجاد مثبت کاذب می کند.

توضیحات:

·         ظاهر شدن HBeAb  در خون بطور کامل نشاندهنده خاتمه عفونت بیمار از HBV یا ناقل بودن مزمن آن نمی باشد.

·         این تست برای بیماران کمتر از 2 سال، افراد دچار نقص سیستم ایمنی و افراد که سیستم ایمنی آنها سرکوب شده کارایی مناسبی ندارد.

·         این آزمایش برای غربالگری نمونه های خون بند ناف، اهدا کنندگان خون، پلاسما، و محصولات بافت یا سلول انسان، توسط FDA مورد تأئید نمی باشد.

           منابع :

1.        کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر

2.        کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

3.        سايت مايو کلنيک (Mayo mediacal laboratories).

4.      Servoss JC, Friedman LS: Serologic and molecular diagnosis of hepatitis B virus. Clin Liver Dis 2004;8:267-281

 
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه