نام اختصاری: CA 15-3

سایر نام ها: آنتي ژن سرطاني 3-15

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم يا پلاسماي سيتراته

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 ml

شرایط نمونه گیری: نيازي به ناشتايي نمي باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

1.       بيمار را از لحاظ عاطفي تقويت كنيد زيرا آزمايش سرطان بسيار تنش زا مي باشد.

2.       در صورتی که بیمار، بیماری بدخیم و یا خوش خیمی دارد آن را یادداشت نمایید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

شرایط نگهداری:

·      در دماي C˚4 به مدت 7 روز و در دماي C˚20-  تا 3 ماه پایدار است.

·      از آب كردن و فريز مجدد خودداري شود.

کاربردهای بالینی:

1.       در پايش مراحل اولیه سرطان پستان بکار می رود.

2.    تست سریالی  CA 15-3می تواند در تشخیص زود هنگام عود بیماری در درمان مرحله II و III بیماران مبتلا به سرطان پستان کمک کننده باشد.

3.       نظارت بر پاسخ به درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان متاستاتیک.

روش مرجع: IRMA

روش ارجح: کمی لومینوسانس، الکترو کمی لومینوسانس

سایر روشها: ELIZA رقابتی

مقادیر طبیعی:

< 30 IU/ml     یاKU/L       < 30

تفسیر:

در 80 % موارد سرطان متاستاز يافته پستان، آنتی ژنCA15-3 واقع بر سطح سلول های سرطانی به درون خون تراوش شده و قابل سنجش می گردند. اختصاصی بودن آزمون CA-15-3 87 %  و پیش آگهی 91% است. در پایش پاسخ درمانی حساسیت کلینیکی 60% می باشد.

در سرطانهاي ريه، تخمدان، لوزالمعده، پروستات، كولون، بيماري فيروز كسيتيك ، سيروز و هپاتيت نیز ممکن است سطح CA-15-3 افزایش یابد.

عوامل مداخله گر:

سایر بیماریهای خوش خیم و بدخیم ذکر شده فوق ممکن است با افزایش آنتی ژنهای CA-15-3 همراه باشند و در نتایج آزمایش تأثیر بگذارند.

توضیحات:

ü     آزمون مرتبط با این آزمون، تست CEA می باشد که همزمانی این دو با هم در تشخیص بهتر بیماری مؤثر است.

ü     اندازه گیری CA 15-3 به عنوان یک تست غربالگری سرطان مفید نیست.

ü     افزایش سطح CA 15-3 نشانه پیشرفت بیماری و کاهش سطح نشان دهنده پاسخ مطلوب به درمان و بهبود بیمار می باشد.

منابع:

1. Molina R, Zanon G, Filella X, et al: Use of serial carcinoembryonic antigen and CA 15-3 assays in detecting relapses in breast cancer patients. Breast Cancer Res Treat 1995;36:41-48

2. Geraghty JG, Coveney EC, Sherry F, et al: CA 15-3 in patients with locoregional and metastatic breast carcinoma. Cancer 1992;70:2831-2834

3. Kallioniemi OP, Oksa H, Aaran RK, et al: Serum CA 15-3 assay in the diagnosis and follow-up of breast cancer. Br J Cancer 1988;58:213-215

4. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر سالمي

5. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

 
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه