نام اختصاری: V.A

سایر نام ها: Depakene, Divalproex,Valporate,Dipropylacetic Acid, Spdium Valporate

بخش مورد انجام: بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری:  سرم و پلاسما  ETDA دار

حجم نمونه مورد نیاز: 1ml

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری: در صورت مصرف دارو قبل از انجام آزمایش ، تاریخ و ساعت مصرف دارو یادداشت گردد.

موارد عدم پذیرش نمونه: نمونه به شدت همولیزه، لیپمیک و ایکتریک (زردی) مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق به مدت چند ساعت و در دمای c4 و c20- ، دو هفته پایدار است.

کاربردهای بالینی:

1-    پایش درمان حملات عصبی صرع به ویژه صرع Myoclonic

2-    ارزیابی سمّیت بالقوه دارو

روش مرجع: GC-MS

روش ارجح: GC-MS

روشهای متداول: GC-MS، nonisotopic immunoassay، FIA، FPIA

مقادیر طبیعی:

غلظت درمانی :  µg/ml 100 40

غلظت سمّی : μg/ml 120

تفسیر: پاسخ مطلوب زمانی مشاهده می شود که سطح دارو بیش از  µg/ml 40  باشد.

سطح ماکزیمم نباید بیش از µg/ml 100 باشد. پیک غلظت خونی کمتر از 4 ساعت بعد از تجویز خوراکی دارو است.

عوامل مداخله گر:

§        ترکیبات القاء کننده آنزیمی ( مانند فنوباربیتال، فنی توئین، کاربامازپین) باعث افزایش متابولیسم والپوریک اسید می شوند.

§         مفلوکین باعث کاهش غلظت دارویی خواهد شد.

توضیحات:

·        ارزیابی AST, ALT, CBC، شمارش پلاکت و سایر فاکتور های انعقادی در بیماران تحت درمان با این دارو باید انجام گیرد.

·        توکسیسیته کبدی ناشی از این دارو ممکن است کشنده باشد.

·         این دارو می تواند در دوزهای بالا از تجمع پلاکتی جلوگیری کند.

·        آمیلاز در بیماران مبتلا به استفراغ های مکرر و علائم شکمی جهت تشخیص پانکراتیت ناشی از والپوریک اسید به کار می رود.

رفرانس:

1. Cotariu D, Zaidman JL: Valproic acid and the liver. Clin Chem 1988;34:890-897

2. Moyer TP: Therapeutic Drug Monitoring. In: Burtis CA, Ashwood ER, Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 4th edition. Philadelphia, WB Saunders Company 2005 pp 1237-1285

3. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه