نام اختصاری: HS CRP

سایر نام ها: Cardio C-Reactive protein، CRP-cardio ، Ultra sensitive CRP

بخش مورد انجام: سرولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: ml 0.5

شرایط نمونه گیری:

1-    نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.

2-    پس از نمونه گیری فوراًً سانترفیوژ و سرم جدا گردد.

ملاحظات نمونه گیری:

1-    سن و جنس بیمار را در برگه آزمایش ثبت نمایید.

2-    ترجیحاً نمونه فاقد همولیز و ليپميك باشد.

موارد عدم پذیرش نمونه:

نمونه هاي به شدت هموليزه، ليپميك و ايكتريك مورد قبول نمي باشد.

شرایط نگهداری:

نمونه در c 4 به مدت 7 روز و در c 20-  به مدت 30 روز پایدار است.

کاربردهای بالینی:

1-    ارزیابی خطر ابتلا به انفارکتوس میوکارد (MI) در بیماران حاد عروق کرونری

2-    ارزیابی خطر ابتلا به بیمار قلبی عروقی و یا حوادث ایسکمیک در افراد بدون تظاهرات بالینی

3-    تشخیص زودهنگام عفونت در اطفال

مقادیر طبیعی:

خطر پایین : mg/L 1.5 >

خطر حد واسط : mg/L 3 1

خطر بالا :  mg/L 3 <

التهاب حاد : mg/L 10 <

تفسیر:

مقادیر افزایش یافته CRP با حساسیت بالا با افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی و یا حوادث قلبی و عروقی مرتبط است.

عوامل مداخله گر:

1-    استفاده از IUD به علت التهاب بافتی موجب نتایج مثبت کاذب می گردد.

2-    مصرف قرص های ضدبارداری (OCP) ممکن است سطح CRP  را افزایش دهد.

3-    هورمون های اگزوژن موجب افزایش کاذب می گردد.

توضیحات:

·        این آزمایش  تنها برای ارزیابی خطر ابتلا به مشکلات قلبی و عروقی توصیه می شود.

·        از آنجا که CRP یک واکنش دهنده فاز حاد می باشد، اندازه گیری آن در افراد به ظاهر سالم ممکن است به طور واقعی منعکس کننده میزان سطح التهاب نباشد.

·        مقادیر افزایش یافته CRP به طور کلی غیر اختصاصی بوده و بدون یک سابقه بالینی کامل نباید تفسیر گردد.

 

منابع:

1. Haverkate F, Thompson SG, Pyke SD, et al: Production of C-reactive protein and risk of coronary events in stable and unstable angina. European Concerted Action on Thrombosis and Disabilities Angina Pectoris Study Group. Lancet 1997;349(9050):462-466

2. Rebuzzi AG, Quaranta G, Liuzzo G, et al: Incremental prognostic value of serum levels of troponin T and C-reactive protein on admission in patients with unstable angina pectoris. Am J Cardiol 1998;82(6):715-719

3. Tracy RP, Lemaitre RN, Psaty BM, et al: Relationship of C-reactive protein to risk of cardiovascular disease in the elderly. Results from the Cardiovascular Health Study and the Rural Health Promotion Project. Arterioscler Throm Vasc Biol 1997;17(6):1121-1127
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه