سه شنبه 5 ارديبهشت 1396 - Tuesday, April 25, 2017
یافته های نامطلوب تأخیر در انجام آزمایش ادرار

یافته های نامطلوب  تأخیر در انجام آزمایش ادرار:

1.        تکثیر میکروب ها و رسوب کریستالها موجب رنگ کدر ادرار می شوند،

2.        کروموژن های ادرای از قبیل هموگلوبین، پورفیرین، هموژنتیسیک اسید و ملانین بامانده شدن ادرار تجزیه شده و تغییر رنگ میدهند،

3.        گلوکز به وسیله میکروب ها به اسید و الکل تبدیل شده و با فرار مولکول های o2C از ادرار و تجمع آمونیاک pH قلیایی موجب از هم پاشیده شدن عناصر سلولی و کست های ادراری می شوند،ممکن است مصرف قند توسط میکروب ها با دریافت پاسخ منفی کاذب برای قند همراه شود،

4.         تبخیر استون و تجزیه استو استیک اسید به وسیله میکروب ها به پاسخ منفی کاذب برای اجسام کتونی همراه میشود،

5.       تابش نور به بیلی روبین موجب تغییر شکل ایزومری آن و اکسید شدن آن به بیلی وردین می گردد که در این حالت با معرف قطعه نمایشگر که خاص بیلی رو بین است واکنش منفی یا واکنش کم می دهد.آنالیت اوروبیلینوژن نیز به نور حساس است،

6.      مانده شدن ادرار باعث تکثیر و تجمع میکروب ها و مثبت شدن کاذب تست نیتریت میشود،

7.        مانده شدن ادرار با تبدیل نتیریت به نیتروژن و تبخیر آن، موجب منفی کاذب در تست نیتریت میگردد،

8.        در ادرار رقیق و قلیایی سلول ها و کست ها به سرعت از هم می پاشند.

 

نکات مهم:

  •     نمونه ادرار باید حداکثرظرف 2 ساعت از نمونه گیری انالیز شود.
  •      سرد شدن ادرار موجب افزایش کاذب وزن مخصوص با یورینومتر و رسوب کریستال های فسفات و اورات میشود.

  •     واکنش های رنگی نوار ادرار به دمای اتاق نیاز دارد.

 


تاريخ ارسال : 18:36:17 15/1/1395


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل - Babol Razi Pathobiology Lab
Copyright © 2012 Babol Razi Pathobiology Lab. All rights reserved.
Design By : Abar Rayaneh Tabarestan Co.
رفتن به بالای صفحه